Cochleair implantaat bij kinderen

Jonge kinderen die ernstig slechthorend of doof geboren zijn of ernstig slechthorend geworden zijn kunnen in aanmerking komen voor cochleaire implantatie (CI).

Bij kinderen die ernstig slechthorend of doof geboren zijn, is het belangrijk dat ze op een zo jong mogelijke leeftijd een CI krijgen. Wij proberen deze kinderen tussen 10 en 12 maanden leeftijd beiderzijds een CI te geven. Wij zien ook oudere kinderen of kinderen waarbij het gehoorverlies verslechterd is.

Een CI in het slakkenhuis en de externe processor Een CI in het slakkenhuis en de externe processor

Een CI bestaat uit 2 delen die samen werken: 1. de processor die aan de buitenkant wordt gedragen. Vaak lijkt dit een beetje op een groot hoortoestel. 2.  Het implantaat. Dit wordt tijdens een operatie onder de huid en in het binnenoor geplaatst.

Meer uitleg over 'wat is een CI voor kinderen'

Adviestraject voor CI bij kinderen

Als uw kind verwezen is naar het audiologisch centrum voor cochleair implantaat krijgt u verschillende onderzoeken en gesprekken bij ons CI team. U kunt hierbij denken aan afspraken bij de KNO arts, de audioloog en de logopedist. Er zal ook een scan moeten worden gemaakt van de oren, als dat niet al eerder heeft plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld een CT scan en/ of MRI scan.

Uitleg over het adviesprocedure bij kinderen voor CI.

Operatie en overnachting in het ziekenhuis

Indien uw kind in aanmerking komt voor CI en u en uw kind willen dit ook, volgt een opereratie door de KNO arts.

Uitleg over de CI-operatie, het herstel en de risico's

Revalidatie

De eerste weken zijn nodig om te herstellen van de operatie en energie op te doen voor de revalidatie. Tijdens deze periode is er een voorbereidende afspraak om uitleg te geven over de apparatuur. Ongeveer zes weken na de implantatie wordt de processor van het CI (deel aan buitenkant) voor het eerst aangezet en werkt het CI voor het eerst. Dat is de start van de revalidatiefase. In deze fase zijn veel afspraken nodig om de instellingen goed te krijgen.

De CI-procedure is intensief en vraagt veel van u en uw kind. Dit is nodig om de implantatie en revalidatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Het CI-team, uw gezinsbegeleider en uw omgeving kunnen u daarbij ondersteunen.

Meer informatie over de revalidatie fase.

Nazorg

Het aantal afspraken neemt geleidelijk af. De hoortraining wordt overgedragen aan een logopedist elders (bijvoorbeeld op school). Het CI-team volgt wel nog de ontwikkeling van uw kind. Uw kind komt regelmatig bij ons voor controle van het CI. Ook zal de spraak- en taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling regelmatig worden onderzocht.

Voor storingen aan de spraakprocessor of bij dringende vragen kunt u altijd snel  bij ons terecht.

Resultaten

In het voortraject verzamelt het CI team informatie om een advies te geven of een CI nodig is voor uw kind. Als het CI team één of twee CI’s adviseert voor uw kind, dan verwachten wij dat uw kind met een CI in elk geval beter zal kunnen spraakverstaan dan met hoortoestellen. Hoeveel beter dat zal zijn is moeilijk te voorspellen.

Over het algemeen is te zeggen dat  kinderen het beter doen met CI als:

  • Ze jong geïmplanteerd worden (als ze doof geboren zijn ca. rond het eerste levensjaar).
  • Ze gehoord hebben met hoortoestellen vooraf aan implantatie (als ze later doof / slechthorend zijn geworden).
  • Ze de processor alle wakkere uren (kunnen) dragen.
  • Er een goed taalaanbod is van ouders en andere betrokkenen. Dus dat er veel en op een geschikt niveau met ze gesproken wordt.
  • Er geen gedragsproblemen, leerproblemen of andere medische problemen spelen.

Contact CI-team

Routenummer 22