Chirurgie - Opleiding tot chirurg

De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar. In het AUMC zijn op de afdeling chirurgie gemiddeld 16 artsen in opleiding tot specialist (AIOS).

Informatie

Het algemene deel van de opleiding tot chirurg

Het algemene deel van de opleiding (jaar 1 t/m 4) wordt door alle opleidingsziekenhuizen van regio 2 verzorgd. Regio 2 betreft opleidingsregio AUMC, met het Amsterdam UMC locatie AMC als academisch ziekenhuis en de niet-academische ziekenhuizen het OLVG, het Flevoziekenhuis, TerGooi ziekenhuis, het Gelre Ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis. In Nederland zijn totaal 8 opleidingsregios gekoppeld aan een UMC.

Meestal werkt een AIOS 3 van de 4 algemene jaren in een niet-academisch ziekenhuis en 1 jaar in het AUMC.

De gebruikelijke manier om kennis te maken met de deelgebieden van de heelkunde is door op te leiden in stages of te wel modules. Stages kunnen plaatsvinden op de verschillende afdelingen binnen de chirurgie, zoals de vaatchirurgie, traumachirurgie en gastrointestinale en oncologische chirurgie, maar ook op de spoedeisende hulp en de intensive care. Tijdens het algemene deel worden in regio 2 tevens een oncologische chirurgie stage in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en een kinderchirurgie stage in Emma kinderziekenhuis van het AMC aangeboden.

De differentiatiefase van de opleiding

De jaren 5 en 6 zijn differentiatie jaren. Er zijn in de heelkunde 6 erkende differentiatie richtingen: vaatchirurgie, traumachirurgie, gastrointestinale chirurgie, chirurgische oncologie, longchirurgie en kinderchirurgie. Voor de aantekening longchirurgie wordt een module gevolgd binnen de differentiatie chirurgische oncologie; voor de aantekening chirurgie bij kinderen wordt dit gedaan binnen de differentiatie gastro-intestinale chirurgie of traumachirurgie. Alle differentiatie richtingen worden in de AUMC regio aangeboden en doorgaans wordt dit deels in de academie en periferie volbracht

Toelatingseisen en solliciteren

Potentiële kandidaten kunnen zich centraal aanmelden via de NVvH waarbij zij aangeven in welke regio (max 2) zij solliciteren. Informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de site van de NVvH (www.heelkunde.nl). Jaarlijks worden gemiddeld 8 AIOS in regio 2 toegelaten tot de opleiding. Er zijn jaarlijks twee rondes waarbij de startdatum van de opleiding 1 januari of 1 juli is. Voor de Regionale OpleidingsCommissie (ROC) omvat de selectieprocedure een voorbespreking en een selectiedag. Tijdens de voorbespreking wordt een selectie gemaakt wie van de sollicitanten voor gesprek uitgenodigd worden. De opgegeven referenties worden doorgaans telefonisch geraadpleegd. Tijdens de selectiedag voert de sollicitant twee gesprekken van 30 minuten met de opleiders die in twee groepen verdeeld zijn. Aan het eind van de dag wordt per opleider een volgorde van voorkeur vastgesteld. Door optelling van deze lijsten ontstaat de definitieve selectie die landelijk wordt vastgesteld om overlap te voorkomen. De kandidaten worden hiervan (op de daarvoor vastgesteld dag) door de ROC voorzitter op de hoogte gesteld. De geselecteerden worden voor een gesprek uitgenodigd om met hen het opleidingsschema vast te stellen.

Opleider

Dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Brockhoff, secretariaat Opleiding heelkunde regio 2, j.s.brockhoff@amc.nl, tel. 020-5666019