Meedoen aan onderzoek

Veel onderzoekers in Amsterdam UMC zijn op zoek naar patiënten voor hun wetenschappelijke studies. Meestal betreft dat lopende onderzoeken naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen of onderzoek om de bestaande kennis uit te breiden. Soms worden ook gezonde vrijwilligers gezocht om wetenschappelijke vragen te beantwoorden. Iedereen die meedoet krijgt vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerige informatie over wat deelname precies inhoudt. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en iedereen kan zonder opgave van reden zijn deelname weer intrekken.

 • Fit-trial
  Acroniem
  FIT-trial
  Hoofdonderzoeker
  prof.dr. W.A. Bemelman
  Titel
  Fit-trial
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Chirurgie
  Omschrijving

  Een onderzoek naar de behandeling van bloedarmoede bij patiënten die een operatie ondergaan in verband met darmkanker: de FIT studie.

  www.fit-trial.nl
 • ERAS-APPtimalisatie, een mobiele applicatie voor het betrekken van de patiënt in het proces rondom een darmoperatie
  Acroniem
  ERAS APPtimize
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. M.P. Schijven
  Titel
  ERAS-APPtimalisatie, een mobiele applicatie voor het betrekken van de patiënt in het proces rondom een darmoperatie
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Chirurgie
  Omschrijving

  Het proces rondom een darmoperatie wordt al jaren volgens de ERAS (Enhanced Recorvery After Surgery) richtlijn door artsen en verpleegkundige uitgevoerd. We weten dat de uitvoering van bepaalde onderdelen sterk afhankelijk is van de inzet van de patiënt. Door het meer en beter betrekken van patiënten in het proces rondom de operatie denken wij de richtlijn beter nageleefd kan worden. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een korte opnameduur, meer beweging, minder complicaties en een grotere patiënttevredenheid.

 • Minimaal invasieve, vroege diagnostiek van NTM cervicofaciale lymfadenitis en een mogelijke porte d'entrée
  Acroniem
  NTM cervicofacial lymphadenitis
  Hoofdonderzoeker
  L.H.E. Karssemakers, MSc
  Titel
  Minimaal invasieve, vroege diagnostiek van NTM cervicofaciale lymfadenitis en een mogelijke porte d'entrée
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Mondziekten en Kaakchirurgie
  Omschrijving

  Op dit moment is het lastig om voorafgaand aan een eventuele operatie te bevestigen dat de zwelling in de hals of in het gezicht bij kinderen wordt veroorzaakt door de NTM bacterie. Daarbij is het ook nog niet duidelijk waarom kinderen, die verder kerngezond zijn, deze infectie oplopen. Wij onderzoeken een test die mogelijk voorafgaand aan de operatie meer zekerheid kan geven of de infectie wordt veroorzaakt door de NTM bacterie. De test wordt gedaan op basis van afgenomen bloed. Daarnaast onderzoeken of een kind de NTM infectie mogelijk oploopt vanuit de mond of de keelamandelen. In overleg met de behandelend arts wordt de keuze voor een eventuele operatie gemaakt. De keuze voor een operatie als behandeling staat los van het onderzoek. De extra handelingen voor het onderzoek zijn: • het afnemen van buisjes bloed tijdens de operatie • met een borsteltje langs de mond en keel gaan om de bacteriën te analyseren

  https://www.amc.nl/web/leren/research-62/research/oral-and-maxillofacial-surgery-research.htm
 • Actieve participatie van familieleden in de postoperatieve zorg
  Acroniem
  ARTIS
  Hoofdonderzoeker
  mw.dr. A.M. Eskes
  Titel
  Actieve participatie van familieleden in de postoperatieve zorg
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Chirurgie
  Omschrijving

  Patiënten die grote buikoperaties ondergaan worden in het ziekenhuis intensief verzorgd door verpleegkundigen. Nadat patiënten het ziekenhuis verlaten wordt deze zorg thuis vaak voortgezet door familieleden of naasten (ook wel mantelzorgers genoemd). Op deze rol zijn de mantelzorgers meestal niet voorbereid. De overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is dan ook groot. Door het actief betrekken en ondersteunen van mantelzorgers door verpleegkundigen in verzorgende taken tijdens de ziekenhuisopname denken wij dat de overgang naar huis en de vervolgzorg thuis beter zal verlopen. Om mantelzorgers goed voor te bereiden op deze taken heeft de afdeling chirurgie in het Amsterdam UMC een speciaal mantelzorgprogramma ontwikkeld

 • Stoma APPtimalisatie: Vergroten van de kwaliteit van leven van patiënten met een stoma door een patiënt-georienteerde mobiele applicatie.
  Acroniem
  Stoma APPtimize
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. M.P. Schijven
  Titel
  Stoma APPtimalisatie: Vergroten van de kwaliteit van leven van patiënten met een stoma door een patiënt-georienteerde mobiele applicatie.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Chirurgie
  Omschrijving

  Het krijgen van een stoma kan een behoorlijke ingrijpende gebeurtenis voor iemand zijn. Goede voorbereiding en passende begeleiding is erg belangrijk. Door patiënten aanvullend informatie en begeleiding via een app aan te bieden verwachten wij dat patiënten zich zekerder voelen over hun nieuwe situatie en ook zelfredzamer zijn. De zorg rondom de operatie is niet anders dan normaal en dus onafhankelijk van het gebruik van de app.

  https://www.stomavereniging.nl/stoma-app/stoma-apptimalisatie-studie/
 • De ATLAS trial: de invloed van antibiotica op de kans op een anale fistel na perianaal abces.
  Acroniem
  ATLAS trial
  Hoofdonderzoeker
  prof.dr. W.A. Bemelman
  Titel
  De ATLAS trial: de invloed van antibiotica op de kans op een anale fistel na perianaal abces.
  Status
  Er zijn nog geen proefpersonen geïncludeerd
  Afdeling
  Chirurgie
  Omschrijving

  Effectiviteit van antibiotica na drainage van perianaal abces: dubbel blinde, placebo gecontroleerde gerandomiseerde trial.

Deelnemen aan dit onderzoek?

Als u in behandeling bent bij Amsterdam UMC kunt u uw behandelend arts vragen of u kunt deelnemen aan dit onderzoek. Bent u niet bij ons in behandeling, dan kunt u uw huisarts of specialist vragen voor een doorverwijzing.