Over N=You

Ieder kind met een ontwikkelingsstoornis is anders. Het N=you kenniscentrum zet zich in voor een persoonlijke behandeling van kinderen die zich op het grensvlak van geneeskunde en psychiatrie bevinden.

Lees meer over onze methode:

Voor wie?

Bij N=you richten we ons op ontwikkelingsstoornissen met een aanwijsbare neurobiologische risicofactoren omdat die richting kunnen geven voor het ontwikkelen van de persoonlijke behandeling. Met neurobiologische risicofactoren voor ontwikkelingsstoornissen bedoelen we bijvoorbeeld:

  • problemen tijdens de zwangerschap of geboorte,

  • bekende genetische mutaties die de ontwikkeling verstoord hebben

  • niet psychiatrische aandoeningen die de ontwikkeling kunnen verstoren zoals epilepsie of  stofwisselingsziektes. 

Ook hebben we speciale aandacht voor ontwikkelingsproblemen die gepaard gaan met ernstige verstoringen in de prikkelverwerking, al dan niet door epileptische kwetsbaarheid.

N=you stories

Alle stories