N=You zorgpad

N=You biedt de volgende vormen van poliklinische zorg aan:

 • Academische second-opinion: herbeoordeling voor advies bij genetische, perinatale of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen via het N=You diagnostisch profiel.
 • Advies bij specifiek genetische aandoeningen of syndromen met bewezen relatie met autisme/AD(H)D/epilepsie. (EHMT1, KMT2C, KMT2D, SETD1A, STXBP1, SYT1, SNAP25 en RIMS1)
 • N=You bumetanide behandeling via de BUDDI studie. Let op: De BUDDI studie is gesloten omdat het beoogde aantal deelnemers is bereikt. Er worden daarom geen nieuwe aanvragen of verwijzingen voor bumetanide behandeling meer in behandeling genomen. Het doel is dat er op termijn richtlijnen komen voor het gebruik van bumetanide in de zorg.

Webinar

Voor geïnteresseerde patiënten, ouders en professionals organiseren we na afronding van het BUDDI onderzoek een Webinar. U kunt zich hiervoor opgeven via ons online aanmeldformulier.

Richtlijnen voor aanmelding Second Opinion N=You

Een Second Opinion is een herbeoordeling van ontwikkelingsproblematiek en daarbij behorende labels en beloop bij kinderen en jongeren met bekende genetische, perinatale of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen via het N=You diagnostisch profiel.

Ons doel

 1. Het creëren van meer begrip voor de prikkelverwerking in relatie tot autisme, ADHD, epilepsie en andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
 2. We richten ons daarbij op het individuele kind, waarbij het kind niet door een label of stoornis gedefinieerd wordt;
 3. We proberen de problemen vanuit risicofactoren en biologische mechanismen te verklaren. Onderdeel hiervan is ook een weging van omgevingsfactoren. Zo kunnen we de omgeving en de wereld waarin het kind leeft een plaats geven in hun ontwikkeling, en die stimuleren.

Verwijscriteria

U kunt uw kind/patiënt aanmelden als er zij of hij voldoet aan de volgende criteria:

 • Leeftijd 3‐18 jaar, toestemming voor intake van beide wettelijke ouders/gezagvoerders;
 • Voor onderzoek naar de relatie tussen prikkelverwerking en ontwikkelingsproblemen/achterstand gediagnosticeerd als ASS, ADHD, epilepsie of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. (en/of)
 • Er is een bekende genetische afwijking of syndroom vastgesteld met bewezen relatie met autisme/AD(H)D/epilepsie. (en/of)
 • Er is sprake van een ontwikkelingsproblemen/achterstand in combinatie met een van de volgende aandoeningen epilepsie, immunologische stoornis of metabole ziekte (en/of)
 • Er is sprake van een ontwikkelingsproblemen/achterstand in geweest van een gecompliceerde zwangerschap/geboorte zoals prematuriteit/dysmaturiteit en/of asfyxie (zuurstofnood).

Verwijsprocedure

 • U kunt zich door uw huisarts of behandelend specialistisch arts (bijv. kinderarts, kinderpsychiater of neuroloog) laten verwijzen;
 • Deze verwijsbrief dient te bevatten:

  • duidelijke hulpvraag voor N=You
  • eerste mening/hypothese van de huisarts of specialist,
  • samenvatting van het zorgtraject, inclusief diagnoses en eerdere behandelingen
  • Zonder bovenstaande informatie wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Belangrijk om ook mee te sturen: verslagen van eerder afgenomen intelligentieonderzoeken (Bijv. WISC, WPPSI) of andere neuropsychologische onderzoeken, diagnostiek, rapporten en verdere correspondentie.

Procedure

 • De verwijsbrief wordt beoordeeld door het team van N=You, onder voorbehoud van het recht dat de second opinion toegewezen of afgewezen kan worden.
  NB. Een second opinion betreft geen consult voor een behandeling met bumetanide.
 • Voor externe verwijzers: verwijzing graag digitaal of via Zorgdomein. Uploadportal: Verwijsbrief uploaden (amsterdamumc.nl)

Contactgegevens

Specialisme: Kindergeneeskunde / Kinder‐ en Jeugdpsychiatrie.

N=You is onderdeel de afdeling Kinder‐ en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg van het Emma Kinderziekenhuis.

Telefoonnummer voor overleg: 0614950837. Belspreekuur op ma, wo en vrij van 10.00‐12.00 uur.
Verzend- / postadres: N=You Kenniscentrum, Afdeling Kinder‐ en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg, locatiecode G8.136, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

E-mailadres: n.is.you@amsterdamumc.nl.