N=You zorgpad

N=You biedt de volgende vormen van poliklinische zorg aan:

  • N=You bumetanide behandeling via de BUDDI studie (intake + behandeling)

  • Diagnostiek en behandeling specifiek genetische aandoeningen (STXBP1, Syt1 en EHMT1)

  • Academische second-opinion: herbeoordelen voor advies bij  genetische, perinatale of andere neurobiologische ontwikkelingstoornissen via het N=You diagnostisch profiel.

De bumetanide behandeling is via het BUDDI protocol omdat de behandeling en EEG nog gedeeltelijk experimenteel is. U kunt uw kind aanmelden als onder de volgende inclusiecriteria:

  • Kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar met een diagnose van epilepsie, Tubereuze Sclerose Complex (TSC),  ADHD, leerstoornis of autisme spectrum stoornis en problemen in de prikkelverwerking

  • geen restricties tav IQ, maar wel in staat zijn om EEG onderzoek te ondergaan

  • geen gelijktijdig gebruik van stimulantia