N=You behandeling en advies

  • Bumetanide vanuit BUDDI studie om prikkelverwerking te ondersteunen.
    Let op: De BUDDI studie is gesloten omdat het beoogde aantal deelnemers is bereikt.
  • Schooladviezen vanuit N=You profiel

  • Adviezen aan bestaande zorgkader vanuit N=You profiel