Informatie over vruchtbaarheid voor naasten van trans kinderen/jongeren

Bent u ouder, verzorger of naaste van een transgender kind/jongere? Hier leest u over de mogelijkheden en beperkingen omtrent vruchtbaarheidsbehoud en kinderwens.

De meeste kinderen en jongeren hoeven nog niet serieus na te denken over hun kinderwens in de toekomst. Voor uw kind is dat anders. Natuurlijk kan uw kind op deze leeftijd nog niet beslissen over het eventuele toekomstige ouderschap; op elke leeftijd en in elke situatie kun je immers weer anders gaan denken over een kinderwens.

Toch is het goed als uw kind zich al vroeg een beeld kan vormen van de mogelijkheden en beperkingen omtrent kinderwensen en vruchtbaarheid. Dat maakt het in latere fases van het transitieproces gemakkelijker om afwegingen te maken.

Voor u en uw kind is het van belang om te weten dat:

  • dat de medische behandeling invloed heeft op de vruchtbaarheid in de toekomst;
  • er diverse medische mogelijkheden zijn om vruchtbaarheid te behouden/beschermen;
  • er diverse (medische en niet-medische) mogelijkheden zijn om in de toekomst invulling te geven aan het ouderschap en gezinsvorming.
Informatie voor naasten van trans meisjes en genderdiverse kinderen/jongeren

Hieronder leest u over vruchtbaarheidsbehoud bij transgender kinderen met zaadballen.

Puberteitsremmers en vruchtbaarheid

In de puberteit komt de productie van zaadcellen op gang. Zolang uw kind de zaadballen behoudt, blijft het in principe mogelijk om ouder te worden van een biologisch (dwz. genetisch eigen) kind. Maar de puberteitsremmers zetten de productie van zaadcellen stil. Het is niet te voorspellen hoe lang het precies duurt totdat de zaadcelproductie weer op gang komt als uw kind zou stoppen met puberteitsremmers.

Testosteronremmers en vruchtbaarheid

De volgende stap in het transitietraject is het toedienen van testosteronremmers en vrouwelijke hormonen. Dat gebeurt pas als uw kind er aan toe is. In de voorbereidende gesprekken komt dan ook de toekomstige kinderwens weer aan de orde. Evenals de puberteitsremmers hebben de testosteronremmers invloed op de vruchtbaarheid: ze gaan de productie van zaadcellen tegen en het is niet te voorspellen in hoeverre dit weer op gang komt als uw kind stopt met de hormonen.

Zaadcellen invriezen vóór de puberteitsremming?

Om de kans op biologisch ouderschap in de toekomst te behouden kan uw kind zaadcellen in laten vriezen. Deze behandeling vindt bij voorkeur plaats voordat uw kind met puberteitsremming start. Pas als de puberteit op gang komt, komt ook de zaadproductie op gang. Voor het behouden van de vruchtbaarheid verdient het dus de voorkeur de puberteitsremming uit te stellen totdat de zaadproductie op gang komt. Maar dat brengt een belangrijk nadeel met zich mee. Met de puberteit komen tevens de lichamelijke veranderingen op gang: het lichaam van uw kind begint zich langzaam ‘mannelijker’ te ontwikkelen.

Zaadcellen invriezen na de puberteitsremming?

Maar ook als uw kind wel vroegtijdig start met puberteitsremming, in een latere fase gevolgd door hormonen, zijn er nog mogelijkheden. Zolang uw kind de zaadballen nog heeft, bestaat de kans dat de zaadproductie weer op gang kan worden gebracht. Bij een toekomstige biologische kinderwens moet uw trans dochter dan alsnog tijdelijk stoppen met hormonen. Het is mogelijk dat de zaadcelproductie dan na enkele maanden weer op gang komt. Het onderbreken van de hormoonbehandeling heeft nadelen. Het lichaam van uw kind gaat weer mannelijker doorgroeien en dat kan genderincongruente gevoelens met zich meebrengen.

Meer informatie

Meer informatie over vruchtbaarheid en kinderwens is te vinden op onderstaande pagina. U kunt ook een gesprek aanvragen met een gespecialiseerd arts van het Genderteam.

Informatie voor naasten van trans jongens en genderdiverse kinderen/jongeren

Hieronder leest u over vruchtbaarheidsbehoud bij transgender kinderen met baarmoeder en eierstokken.

Puberteitsremmers en vruchtbaarheid

Zolang uw kind beschikt over de eierstokken en de baarmoeder, blijft het mogelijk om ouder te worden van een biologisch (dwz. genetisch eigen) kind. Het gebruik van puberteitsremmers heeft daar geen invloed op; de hoeveelheid en de kwaliteit van de eicellen blijft hetzelfde.

Testosteron en vruchtbaarheid

De volgende stap in het transitietraject is het toedienen van het hormoon testosteron. Dat gebeurt pas als uw kind er aan toe is. In de voorbereidende gesprekken komt dan ook de toekomstige kinderwens aan de orde.
Testosterongebruik heeft geen invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid van de eicellen, maar wel op de mogelijkheid om eicellen uit te nemen en te bewaren voor later.

Eicellen invriezen

Om de kans op biologisch ouderschap in de toekomst te behouden, kan uw kind als het 16 jaar of ouder is, eicellen in laten vriezen. Deze behandeling kan plaatsvinden voordat uw kind met testosteron start. Ook wordt gekeken of uw kind het aankan, want het is best zwaar om te ondergaan.

Meer informatie

Meer informatie over vruchtbaarheid en kinderwens is te vinden op de pagina hieronder. U kunt ook een gesprek aanvragen met een gespecialiseerd arts van het Genderteam.