Informatie voor professionals

Informatiebijeenkomsten over genderincongruentie

Regelmatig vinden er informatiebijeenkomsten plaats voor zorgverleners die meer willen weten over genderdysforie.

Genderzorg en zorgadministratie aspecten

Hoe wordt binnen Amsterdam UMC de genderzorg momenteel gedocumenteerd en geregistreerd? Dat is te lezen in de brochure ‘Genderzorg; zorgadministratieve aspecten’ van Amsterdam UMC.

Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) van Amsterdam UMC verleent inmiddels ongeveer een halve eeuw genderzorg. Het centrum is nauw betrokken geweest bij het vormgeven van deze zorg in Nederland en heeft bijgedragen aan de systematiek om deze zorg administratief goed en inzichtelijk te regelen. Daarover heeft het KZcG regelmatig overlegd met de NZa, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere betrokkenen.

Deze brochure informeert:

  • zorgverzekeraars die bij Amsterdam UMC genderzorg inkopen;
  • medewerkers van Amsterdam UMC die met genderzorg te maken hebben of krijgen;
  • andere medische centra die de administratie van deze zorg in hun instelling willen organiseren.

Voor alle duidelijkheid: de brochure beschrijft hoe Amsterdam UMC de zorgadministratie op dit moment uitvoert. Veel is nog in beweging en andere centra zijn uiteraard vrij om het anders te regelen. (Het wettelijk kader ligt bij de NZa en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; aan deze tekst kunnen dus geen rechten worden ontleend.)

Doorverwijzing en wachtlijsten

Iedereen die elders onder behandeling is/was en wordt doorverwezen naar het KzcG, wordt in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Dit geldt ook voor mensen die in het buitenland in behandeling waren. Na aanmelding volgt altijd een intake en vervolgafspraken t.b.v. de indicatiestelling.

Soms is het wenselijk dat wij de medische gegevens ontvangen van de betreffende patiënt, zodat we goed kunnen inschatten waar de patiënt kan instromen in het traject.

Academische genderteams

Nederlandse genderteams van universitair medische centra werken samen aan het vergroten van kennis. Daarnaast nemen we buiten de wachtlijsten om zo nodig behandelingen van elkaar over (na volledige overdracht van informatie en zorg). Het Genderteam van Amsterdam UMC werkt samen met:

Samenwerkingen met andere zorgaanbieders