Onderwijs over genderincongruentie

Onderwijs is, naast zorg en onderzoek, de derde pijler waarop het KZcG van Amsterdam UMC rust. Dat betekent dat het KZcG onderwijs verzorgt bij de faculteit Geneeskunde, de Amstel Academie en de opleiding tot medisch specialist, maar ook kennis deelt en opdoet op congressen en symposia over de hele wereld.

Alle medische specialismen die betrokken zijn bij de genderzorg, dragen bij aan de bachelor en de master van Geneeskunde. Daarnaast verzorgen ze de medisch specialistische opleiding van specialisten die bij genderzorg zijn betrokken, zoals endocrinologen, plastisch chirurgen, gynaecologen, psychiaters en urologen. De verpleegkundigen van het Genderteam geven onderwijs over genderdysforie op de verpleegkundeopleiding (Amstel Academie).

Congressen en symposia

Het KZcG organiseert of bezoekt regelmatig klinische en wetenschappelijke symposia, zoals die van de European Professional Association for Transgender Health (EPATH) en World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

De verwevenheid van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek is groot bij het KZcG. Er werken basisartsen die, naast patiëntenzorg, wetenschappelijk (promotie)onderzoek doen. Dit doen ze veelal in het vakgebied waarin ze straks hun vervolgopleiding tot specialist willen doen. Daarnaast zijn er ook artsen in opleiding tot specialist (AIOS) die werken aan hun promotieonderzoek, naast hun bijdrage aan de patiëntenzorg.

Stages

Voor AIOS is er de mogelijkheid om een stage van minimaal een half jaar te lopen, bij de genderzorg voor kinderen of volwassenen.

Jeugdpsychiatrie Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie

Ervaring opdoen op het snijvlak van psychiatrie en kindergeneeskunde is een mooie wegbereiding naar een toekomstige functie in de kinder- en jeugdpsychiatrie, met name de ziekenhuispsychiatrie, somatische psychiatrie en de zorg voor kinderen en jongeren met genderincongruentie.

Volwassenpsychiatrie Genderdysforie adolescenten en volwassenen

Het opdoen van ervaring in de zorg voor adolescenten en volwassenen met genderincongruentie biedt unieke kennis en expertise van de genderzorg. Daar is naar verwachting de komende jaren in de GGZ een toenemende behoefte aan.

Minor Transgender Medicine

In 2018 is voor de derde keer de minor Transgender medicine verzorgd in het derde jaar van de bachelor Geneeskunde. Dat gebeurde onder leiding van het sectiehoofd Endocrinologie en werd gecoördineerd door een arts-onderzoeker. Gedurende vier weken volgden 24 studenten diverse vormen van onderwijs over genderidentiteit, genderincongruentie, mogelijke hormoonbehandelingen en operaties voor patiënten met genderincongruentie.

Binnen de minor Verloskunde gynaecologie - Start van het leven werd een volledige week besteed aan genderincongruentie, door alle betrokken disciplines.

Netwerkbijeenkomsten
Het KZcG organiseert regelmatig studiedagen voor netwerkpartners, endocrinologen, GGZ-instellingen en ander ziekenhuizen. Ook organiseren we trainingsdagen voor zorgprofessionals uit de transgenderzorg, waarop zij leren hoe ze de 'Verklaring transgender' kunnen afgeven.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert het KZcG diverse voorlichtingsbijeenkomsten over genderincongruentie en het transitietraject voor belangstellenden: