Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

De GIOCA-dag: onderzoek en diagnose op één dag

Informatie over de GIOCA-dag: onderzoek en diagnose op één dag.

Hoe ziet een GIOCA-dag eruit?

We ontvangen u op het expertisecentrum GIOCA.

 1. Hierna volgt een intakegesprek door een medische specialist - een chirurg of een Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) - en een GIOCA-verpleegkundige. Vervolgens worden er, indien voor u van toepassing, aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
 2. Tijdens het Multidisciplinair Overleg (MDO) bepalen alle medisch en verpleegkundig specialisten samen de diagnose en het behandelplan. Terwijl dit gebeurt, heeft u tijd om even bij te komen en te lunchen.
 3. ’s Middags bespreken de specialist en de verpleegkundige - die u ’s ochtends ook heeft gezien - de diagnose en het vervolgtraject met u.
 4. Hierna heeft u de mogelijkheid te spreken met de behandelende specialisten en ondersteunende paramedici, zoals de oncoloog, radiotherapeut of diëtist.
 5. Aan het einde van de GIOCA-dag worden eventuele vervolgafspraken zoveel mogelijk ingepland. De behandeling start vaak binnen drie weken in het AMC, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Flevoziekenhuis, of in het verwijzende ziekenhuis.

De GIOCA-verpleegkundige belt u, indien u daar behoefte aan heeft, enkele dagen na de GIOCA-dag nog een keer om te informeren of u nog vragen heeft over het verdere verloop, de diagnose of de behandeling. Het is een lange dag met veel informatie, een vervolggesprek kan prettig zijn om eventuele onduidelijkheden weg te halen.

Diagnosegroepen

Door alle expertise rondom een diagnose te concentreren is er bij Expertisecentrum GIOCA dagelijks specialistische kennis aanwezig. Er zijn specifieke spreekuren voor de verschillende aandoeningen:

De slokdarm-maagzorg (oesophagus: (slokdarm en maag) is op locatie VUmc, op woensdag en vrijdag.

  Onderzoek

  Onderzoek waarbij uw bewustzijn wordt verlaagd (sedatie) vindt plaats voorafgaand aan de GIOCA-dag, en niet op dezelfde dag dat we ook de diagnose en het behandelplan bespreken. U bent na zo’n onderzoek namelijk niet goed in staat een gesprek te voeren over de diagnose en de behandeling.

  Het kan voorkomen dat op de GIOCA-dag wordt besloten om extra onderzoek uit te voeren. In dit geval zult u nog een keer terug moeten komen en heeft u dus na de GIOCA-dag nog geen diagnose en behandelplan. Wij plannen deze extra afspraken zo snel mogelijk in.

  Het AMC is een academisch ziekenhuis, dat wil zeggen dat er veel wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Deze onderzoeken richten zich op alle fasen van het proces: van onderzoek en diagnose tot de behandeling. Het kan daarom voorkomen dat u wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek. Dit is natuurlijk vrijblijvend.