Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

De Verpleegkundig Specialist GIOCA

Informatie over de verpleegkundige specialisten van het expertisecentrum GIOCA.

Bij expertisecentrum GIOCA verlenen we oncologische topzorg die we volledig op u toespitsen. Hier leiden we onze specialisten speciaal voor op.

Casemanager in het gehele zorgtraject

Tijdens uw bezoek aan expertisecentrum GIOCA spreekt u veel verschillende hulpverleners. Dit is een intensieve dag waar u veel informatie ontvangt.

De GIOCA heeft voor het zorgtraject van mensen met slokdarmkanker of maagkanker en voor alvleesklierkanker of galwegkanker twee verpleegkundig specialisten opgeleid (zie onder). Ook voor de andere gastrointestinale tumoren gaan we verpleegkundig specialisten opleiden.

Het is ons doel om mensen gedurende hun gehele behandeltraject zo goed mogelijk te ondersteunen. De verpleegkundig specialisten zijn daarom volledig op de hoogte van uw behandeltraject en hebben nauwe contacten met alle verschillende betrokken specialisten. De verpleegkundig specialist zal u naast de chirurg, maag-darm-lever arts, medisch oncoloog en radiotherapeut zien gedurende uw behandeltraject. Samen vormen zij uw behandelteam.

De verpleegkundig specialist is uw vaste aanspreekpunt. Deze is in staat het beste uit de medische en verpleegkundige wereld te combineren. Zo krijgt u optimale zorg.

De verpleegkundig specialisten kunnen u voorlichting geven over o.a.:

  • uw aandoening;
  • het diagnostisch onderzoek;
  • medicatie (voorschrijven) en medicijngebruik;
  • verschillende behandelingen en complicaties hiervan;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • langetermijngevolgen van uw ziekte en behandeling;
  • psychosociale begeleiding.

De verpleegkundig specialisten volgen u na uw operatie (samen met de chirurg) en controleren uw herstel.

U kunt via de polikliniek GIOCA of de polikliniek Chirurgie een afspraak maken bij de desbetreffende verpleegkundig specialist. Ook zijn zij bereikbaar op een vast telefonisch spreekuur.