Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Expertisecentrum GIOCA: de organisatie

Informatie over het bestuur van expertisecentrum GIOCA.

Het GIOCA wil het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie van Nederland zijn. Het is een expertisecentrum waar alle – voor dit vakgebied – relevante professionals intensief samenwerken om:

 • mensen de best mogelijke en meest innovatieve zorg te bieden;
 • binnen herkenbare thema’s vernieuwend onderzoek met internationale erkenning te initiëren en uit te voeren;
 • te zorgen voor een optimale kennisoverdracht waardoor een uitmuntende reputatie ontstaat op het gebied van opleiding en onderwijs.

Dagelijks bestuur van GIOCA

De uitstekende reputatie van het expertisecentrum en de multidisciplinaire oncologische topzorg die de polikliniek biedt, worden gewaarborgd en versterkt door een bestuur dat is aangesteld door de raad van bestuur van het AMC. Leden zijn:

 • Chris Bakker, Hoofdverpleegkundige

 • Jeanin van Hooft, MDL-arts,

samen vormen zij het WPM (werkplekmanagement)

:Adviesraad

Een adviesraad – de vertegenwoordiging van alle specialismen die bij het GIOCA betrokken zijn – ondersteunt en adviseert het GIOCA bestuur actief. Het bestuur overlegt intensief met de adviesraad over het initiëren en uitvoeren van projecten en processen en rapporteert regelmatig over de voortgang hiervan.

De adviesraad van het GIOCA bestaat uit bestuursleden van het GIOCA aangevuld met:

 • prof. dr. Coen Rasch (radiotherapie);
 • dr. Otto van Delden (radiologie);
 • prof. dr. Marc van de Vijver (pathologie);
 • dr. Roel Bennink (nucleaire geneeskunde);
 • prof. dr. Jan Paul Medema (Laboratorium voor Experimentele Oncologie & Radiobiologie, LEXOR).

Kerntaken

Het GIOCA bestuur formuleert en bewaakt kerntaken op het gebied van de drie academische taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het realiseren van deze kerntaken wordt onder meer getoetst aan:

 • Hoge mate van patiënttevredenheid.
  -Korte toegangstijden (< 5 werkdagen) en doorlooptijden (< 2-3 weken).
  -Patiënt Reported Outcome Measures (PROMS): beknopte vragenlijsten die patiënten invullen om te onderzoeken wat zij vinden van het resultaat van de behandeling die ze hebben ondergaan.
  -Uitstekende resultaten van klinische behandelingen.
  -Innoverende diagnostiek en therapie.
 • Verwijzingen uit heel Nederland en een goede relatie met verwijzers.
 • Grote aantrekkingskracht als werkplaats en opleidingsplaats voor de beste professionals.
 • (Inter)nationaal aanzien van medewerkers.
 • Uitstekende wetenschappelijke output.

Overige taken

Het GIOCA bestuur is verantwoordelijk voor samenwerkingsverbanden, fondsenwerving en public relations. Het GIOCA;

 • is gesprekspartner voor landelijke stichtingen en verenigingen;
 • werft op een actieve manier fondsen: diverse grotere geldstromen worden geëxploreerd en een tweetal promovendi zal aanvragen opzetten voor dergelijke fondsen;
 • onderhoudt op regionaal niveau contact met de twee partnerziekenhuizen op het gebied van gastro-intestinale oncologische zorg: het OLVG (voor pancreaschirurgie) en het Flevoziekenhuis (voor segmentresecties van colorectaal carcinoom). In de toekomst zijn meerdere regionale samenwerkingen te verwachten voor bijvoorbeeld complexe, hoogvolume chirurgie en radio- en chemotherapie;
 • streeft partnerschap na met relevante organisaties in binnen- en buitenland: onder andere met het DCCG, DOCG, DUCA, DPCG en DICA (nationaal) en EORTC (internationaal), farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars.

Communicatie

Het GIOCA profileert zich via meerdere kanalen. Resultaten van behandeling, onderzoek en methoden van onderwijs en opleiding worden als GIOCA-activiteit gepresenteerd op congressen en symposia en gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften.

Het GIOCA organiseert regelmatig eigen symposia en nascholingscursussen, en maakt zo veel mogelijk gebruik van digitale communicatiemiddelen. Patiënten en verwijzers kunnen informatie over de inrichting van de zorg, de behandelingen, de behandelaars en de mogelijkheden van deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek vinden op de GIOCA-website.

Contact