Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Hepatocellulair carcinoom (leverkanker)

Er zijn twee typen leverkanker: primaire en secundaire leverkanker. Primaire leverkanker is kanker dat ontstaat uit cellen in de lever. De vorm wordt ook wel levercelkanker of hepatocellulair carcinoom genoemd. Deze worden behandeld op locatie VUmc.