Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Patiëntenmiddag galwegkanker

Afgelopen vrijdag 24 januari 2020 is voor de eerste keer een patiëntenmiddag georganiseerd voor mensen met galwegkanker. Galwegkanker is een zeldzame type kanker, wat bij ongeveer 400 nieuwe mensen per jaar gediagnosticeerd wordt in Nederland. Het Amsterdam UMC is voor dit ziektebeeld een expertisecentrum. Om deze reden, en een vraag vanuit de eigen patiëntengroep, is er een patiëntenmiddag georganiseerd. Naast de mogelijkheid tot lotgenotencontact was er ook ruimte om met de aanwezige specialisten in gesprek te gaan. Dezelfde bevlogen specialisten hebben een korte inzage gegeven in de nieuwe ontwikkelingen van behandeling van deze ziekte. Ook het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers werd toegelicht, dat als belangenbehartiger optreedt voor mensen met een zeldzame vorm van kanker, zoals galwegkanker.

Voor meer informatie kunt u in onderstaand programma de presentaties van de sprekers in zien.

Programma
13.25 Welke nieuwe ontwikkelingen komen er aan voor galwegkanker?
Dr. Heinz Josef Klumpen, medisch oncoloog, locatie AMC

13.45 Drainage galwegen: endoscopische mogelijkheden
Dr. Roy van Wanrooij, MDL-arts, locatie VUMC
Dr. Rogier Voermans, MDL-arts, locatie AMC

14.05 Drainage galwegen: percutane mogelijkheden
Prof. dr. Otto van Delden, interventie radioloog, locatie AMC

14.30 Levertransplantatie bij galwegkanker, wel of geen zin?
Dr. Joris Erdmann, chirurg, Amsterdam UMC, locatie AMC
Prof. dr. Geert Kazemier, chirurg, Amsterdam UMC, locatie VUMC

15.00 - 15.30 uur Pauze

15.30 Voeding en galwegkanker
Mw Charlotte van de Bosch, dietiste, locatie AMC

15.50 Patiëntenplatform zeldzame kankers van (Nederlandse Federatie van Kankerorganisaties-NFK)
Mw Marga Schrieks, projectleider over de opzet van een patiëntengroep secifiek voor mensen met galwegkanker

16.20 Vragen voor de specialist
Alle sprekers

Presentaties sprekers pdf