Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Rectumcarcinoom (CRC Endeldarmkanker)

Wanneer een kwaadaardige tumor zich in de laatste 15 centimeter van de darm bevindt, spreken we van endeldarmkanker, ook wel rectumcarcinoom genoemd. Endeldarmkanker lijkt in veel opzichten op dikke darmkanker.

De endeldarm

De dikke darm gaat over in de endeldarm (rectum). Hierin wordt de ontlasting tijdelijk opgeslagen. De endeldarm wordt afgesloten door de anus. Dit zijn twee krachtige kringspieren. Zodra de endeldarm vol is, gaat er een sein naar de hersenen. Hierdoor krijgt u het gevoel van aandrang om naar het toilet te gaan. Via de anus verlaat de ontlasting dan het lichaam.

(1) slokdarm (2) maag (3) lever (4) dunne darm (5) dikke darm (a) blindedarm (b) colon: I opstijgend deel II dwarslopend deel III dalend deel IV sigmoïd (5c) endeldarm © 2013 KWF Kankerbestrijding
(1) slokdarm (2) maag (3) lever (4) dunne darm (5) dikke darm (a) blindedarm (b) colon: I opstijgend deel II dwarslopend deel III dalend deel IV sigmoïd (5c) endeldarm © 2013 KWF Kankerbestrijding

Endeldarmkanker

Wanneer een kwaadaardige tumor zich in de laatste 15 centimeter van de darm bevindt, spreken we van endeldarmkanker, ook wel rectumcarcinoom genoemd. Endeldarmkanker lijkt in veel opzichten op dikke darmkanker. De behandeling van endeldarmkanker verschilt echter belangrijk van dikke darmkanker, daarom wordt deze aandoening apart besproken.

Risicofactoren

Per jaar wordt bij ongeveer 4000 patiënten de diagnose endeldarmkanker gesteld. Het grootste deel van deze patiënten is ouder dan 60 jaar. Endeldarmkanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Er is een aantal risicofactoren die de kans op endeldarmkanker mogelijk verhogen:

 • Darmpoliepen
 • Chronische ontstekingen van de dikke darm of endeldarm
 • Eerder behandelde dikke darmkanker of endeldarmkanker
 • Erfelijke vormen van darmkanker zoals het Lynch syndroom en Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Het risico op endeldarmkanker hangt ook samen met eet- en leefgewoonten. Zo zijn er aanwijzingen dat het eten van rood vlees, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en roken het risico op endeldarmkanker verhoogd. Voldoende lichaamsbeweging kan het risico op endeldarmkanker juist weer verlagen.

Klachten

Endeldarmkanker wordt vaak eerder opgemerkt dan tumoren in de dunne en dikke darm. Hoe lager de etensresten in de darmen komen, hoe dikker de massa wordt. Ingedikte ontlasting kan moeilijker een tumor passeren. Daarom geven tumoren in de laag gelegen endeldarm sneller klachten dan in hoger gelegen delen van het darmstelsel. De onderstaande klachten kunnen wijzen op endeldarmkanker:

 • Bloed in de ontlasting
 • Gewichtsverlies
 • Een veranderd ontlastingspatroon (minder vaak, andere dikte of vorm van de ontlasting
 • Buikpijn
 • Vermoeidheid
 • Loze en/of constant aanhoudende aandrang tot ontlasten

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen. U kunt contact met ons opnemen:

 • Via de e-mail: gioca@amc.nl
 • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur op telefoonnummer 020-4441100 (kies optie ‘colorectale poli AMC’)
 • Ook heeft de GIOCA-verpleegkundige een telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 3634.