IgG4

MITIGATE

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Inebilizumab bij IgG4-gerelateerde ziekte.

Informatie onderzoek:

Voor een fase 3 onderzoek naar de ontwikkeling voor een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met IgG4 gerelateerde ziekte (IgG4-RD) biedt het Amsterdam UMC (locatie AMC) mannen en vrouwen met de diagnose IgG4-RD deelname aan een therapiestudie aan.  

Het doel van dit onderzoek is meer te weten komen over de veiligheid en bijwerkingen van een onderzoeksmiddel met de naam Inebilizumab en uitzoeken of dit middel mensen met IgG4-RD helpt.

De werking van het te onderzoeken medicijn zal vergeleken worden met een placebo (niet actief medicijn).

Na een screeningsbezoek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor deelname aan de studie. U zult gedurende het onderzoek verschillende keren in het Amsterdam UMC (locatie AMC) verwacht worden voor een controle bezoek.

Meedoen of meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Prof. dr. U.H.W. Beuers, afdeling Leverresearch van het Amsterdam UMC ziekenhuis, locatie AMC.

Mail:       leverresearch@amc.nl
Tel:         020-566 8468. U kunt eventueel  een bericht inspreken op de voicemail.