Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
afdeling maag-, darm-, en leverziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Bij het specialisme Maag-, darm- en leverziekten kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van ziekten aan uw slokdarm, maag, darm, lever of alvleesklier.
Let op: De zorg van het specialisme MDL verhuist komende periode naar locatie VUmc aan de De Boelelaan 1118 in Amsterdam-Zuid.

De verhuizing van het specialisme MDL naar locatie VUmc gebeurt in 3 stappen:

  1. In december 2023 verhuizen de verpleegafdeling, het endoscopiecentrum en het IBD trialbureau naar locatie VUmc.

  2. Half februari 2024 verhuizen de polikliniek en het motiliteitscentrum naar locatie VUmc.

  3. In de loop van 2024 verhuist ten slotte de dagbehandeling naar locatie VUmc.

Omdat de verhuizing in 3 stappen gebeurt, kan het zijn dat u afspraken heeft op locatie AMC én locatie VUmc. Controleer steeds goed op welke locatie uw afspraak is. Dit staat in de afsprakenbrief die u van ons krijgt.

Polikliniek maag-, darm-, leverziekten en endoscopie
phone
020 566 4301

Ik heb een afspraak op: