Maag-, darm- en leverziekten, opleiding tot MDL-arts

In het AMC zijn op de afdeling MDL gemiddeld 18 artsen in opleiding tot MDL-arts (aios) in verschillende stadia van de opleiding. De opleidingsgroep bestaat uit ongeveer 18 MDL-artsen met uiteenlopende aandachtsgebieden. Er is een nauwe samenwerking met de perifere opleidingsklinieken OLVG Oost en West, Slotervaartziekenhuis en Flevoziekenhuis, waar ongeveer 8 aios in opleiding zijn. Ongeveer 8 aios zijn bezig met de vooropleiding Interne Geneeskunde. Ook bestaat er de mogelijkheid tot het doen van etalagestages, zoals een leverstage in het transplantatiecentrum in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.

Informatie

In het huidige landelijke opleidingsplan (HOM) duurt de  opleiding tot MDL-arts duurt 2+4 Jaar: 2 Jaar Interne Geneeskunde Vooropleiding en 4 jaar Maag Darm Leverziekten. Ongeveer de helft van de MDL-opleiding wordt gevolgd in het AMC en de andere helft in gelieerde perifere opleidingsziekenhuizen. In 2019 zal het nieuwe landelijke opleidingsplan worden ingevoerd, hetgeen een verkorting van de opleiding inhoudt en waarbij volgens gedefinieerde EPA’s wordt opgeleid. De opleiding zal dan bestaan uit 20 maanden Interne Geneeskunde (met daarin stages als intensive care en spoedeisende hulp), gevolgd door een common trunk van 24 maanden en de mogelijkheid tot differentiëren gedurende 21 maanden. Alle MDL-aios worden opgeleid tot algemeen MDL-arts, daarnaast bestaat de mogelijkheid zich te verdiepen in 4 aandachtsgebieden: hepatologie, oncologie, neurogastroenterologie en motiliteit en inflammatoir darmlijden.  Er zijn 14 domeinen van de opleiding beschreven met daarin 47 EPA’s.

Toelatingseisen en Solliciteren

Elk jaar ongeveer in mei wordt een sollicitatieronde gehouden. Het aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald foor het BOLS en bedroeg voor 2019 4 opleidingsplaatsen.

Opleider

dr. K. M. A. J. Tytgat

Vragen en contact

Informatie kan verkregen worden bij mw P. van Rijn, managementassistente MDL opleiding, Tel:020-5663534, p.vanrijn@amc.nl