NAFLD / NASH

LITMUS

Vanaf december 2018 neemt het Amsterdam UMC, locatie AMC, deel aan een Europees medisch wetenschappelijk onderzoek – LITMUS, The European NAFLD Registry - voor patiënten met niet-alcoholische vetleverziekte (NAFLD). In de loop van 2019 zullen ook het UMC Utrecht en het Maastrichtse UMC+ gaan deelnemen aan het LITMUS-onderzoek.

Door toename van overgewicht en suikerziekte is het voorkomen van NAFLD enorm toegenomen. Maar lang niet alle patiënten en hun behandelaars zijn zich daar voldoende van bewust. Bij bepaalde patiënten verloopt NAFLD ernstig, ontstaat er progressieve leverontsteking (niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)) en kan de lever flink beschadigd raken. We kunnen momenteel nog niet goed bepalen welke patiënt met NAFLD daadwerkelijk schade ontwikkelt. Ons medisch-wetenschappelijk onderzoek wil vaststellen waarom sommige mensen een NAFLD, NASH of een leverschade ontwikkelen en andere mensen niet. Het doel is om betere testen en onderzoeken te ontwikkelen. Hiermee kan in de toekomst op een nauwkeurigere en eenvoudigere manier de diagnose NAFLD gesteld kan worden, en kunnen de patiënten met risico op leverschade gevonden worden.

Het onderzoek duurt tot het jaar 2023. Voor deelname aan het onderzoek krijgt u geen medicijnen en  hoeft u geen extra bezoeken aan het AMC af te leggen. Op de bezoeken die u normaal gesproken bij uw specialist in het AMC heeft, zullen wij extra bloed afnemen voor onderzoek. Alle overige informatie die al verzameld/afgenomen zijn door uw specialist of uw huisarts zullen we met uw toestemming opvragen en gebruiken voor het onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bloed-,  leverbiopt- en fibroscan-uitslagen.

Heeft u NAFLD (niet-alcoholische-leververvetting) of de progressieve vorm NASH en wilt u meer informatie of wilt u deelnemen dan kunt u contact opnemen met professor dr. U.H.W. Beuers, afdeling Leverresearch van het AMC ziekenhuis in Amsterdam en dr. A.G. Holleboom, internist-endocrinoloog, afdeling Vasculaire geneeskunde AMC.

Mail: leverresearch@amc.nl

Telefoonnummer secretariaat Leverresearch AMC: 020-566 8468. U kunt eventueel ook een bericht inspreken op de voicemail.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

n