Verwijsinformatie Endoscopie

Behandelend arts vraagt een endoscopie aan via een compleet ingevuld AMC endoscopie aanvraagformulier. Zodra de aanvraag binnen is wordt het beoordeeld en de patiënt uitgenodigd.

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u faxen naar 020 - 5669597 of per e-mail verzenden naar mdl@amc.nl.

Indien er sedatie tijdens scopie gegeven moet worden, vragen we altijd om een ingevulde Nederlandstalige of Engelstalige sedatievragenlijst. Deze kan de aanvrager meteen laten invullen en meesturen; anders sturen we deze eerst op voordat er een afspraak gepland kan worden.

Voor een ERCP moet de arts een apart informed consent met patiënt doornemen, ondertekenen en naar ons opsturen.

WGBO Endoscopie

Voor coloscopieën, EUS, en ERCP dient er altijd eerst te worden overlegd met onze dienstdoende MDL arts. Bijna altijd zal dan patient eerst worden uitgenodigd voor een consult voordat scopie plaats kan vinden ivm informed consent en afspraken over voorbereidingen en bijzonderheden.

  • Overleg: Er kan altijd overlegd worden met dienstdoende MDL arts op 020-5669111 vragen naar sein 59750.
  • Spoedverwijzing: Verwijzer overlegt met dienstdoende MDL arts en faxt zo snel mogelijk AMC aanvraag + benodigde formulieren naar endoscopie met melding van overleg en afgesproken termijn. Verwijzer en/of patiënt wordt opgeroepen voor afspraak.

Bij te voegen informatie

Vermeld altijd alle persoonsgegevens van patiënt: (meisjes)naam, voorletter(s), adres, telefoonnummer(s), verzekering en huisarts.

Eventueel medische brieven/verslagen die relevant zijn voor scopie meesturen.

Bijzonderheden: Endoscopie in het AMC kent vrij lange reguliere wachttijden van rond de 8 à 10 weken. Advies voor niet complexe verwijzingen van buiten het AMC zorggebied is om te verwijzen naar een ziekenhuis in de buurt. Patiënten woonachtig binnen zorggebied AMC krijgen namelijk voorrang.

Contact

  • Dienstdoende MDL arts, op seinnummer 59750
  • Voor specifiek overleg: Hoofd afdeling MDL, Prof.dr. P. Fockens
  • Hoofd endoscopie: Prof.dr. J. Bergman

Algemeen telefoonnummer

020-566 4301

Overlegnummer

020-566 9111, seinnummer dienstdoende MDL arts 59750

Spoednummer

020-566 3502

Faxnummer

020-566 9597

E-mailadres

mdl@amc.nl

Schriftelijke correspondentie

Academisch Medisch Centrum
Polikliniek Endoscopie
C2-222
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam