Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Behandeling Misofonie

We hebben een behandeling ontwikkeld voor mensen met Misofonie. Deze behandeling is zowel voor volwassenen als kinderen in de leeftijd van acht tot zeventien jaar. Het doel van de behandeling is het verminderen van de heftigheid van emoties (zoals woede en walging) bij het horen van misofoniegeluid. Onderzoek toont aan dat er bij patiënten een klinische verbetering is van dertig procent na behandeling en dat behandeling niet tot verslechtering van de klachten leidt.

Verwijzing

Per 1-4-2022 hebben wij voor onbepaalde tijd een aanmeldstop voor nieuwe patienten met Misofonie.
Zodra aanmelden weer mogelijk is zullen wij deze melding van onze website verwijderen.

Voor een intake is een verwijzing van een huisarts, klinisch psycholoog of medisch specialist (psychiater) nodig. De verwijzer kan hiervoor het online verwijsfomulier gebruiken. Heeft u vragen over de verwijzing of een afspraak, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie 020 891 3600.

Intake

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek Psychiatrie onderzoeken we wat er exact aan de hand is. Op basis daarvan kijken we of u in aanmerking komt voor behandeling. Mocht u in aanmerking komen voor behandeling dat wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Dagbehandeling

De dagbehandeling Misofonie is een intensieve behandeling. Het is een ‘doe’ behandeling en vereist veel inspanning en inzet van u. U krijgt veel opdrachten voor thuis en bent ongeveer een half uur tot een uur per dag hier mee bezig. U moet zaken opschrijven, lezen, uitzoeken. Daardoor bent u tijdens de behandeling gericht op uw klachten en wordt u zich in het begin van de behandeling wellicht nog meer bewust van uw klachten. Dit kan een periode van somberheid, toename van spanning of klachten met zich meebrengen. Dit neemt echter weer af wanneer de positieve resultaten van de behandeling duidelijk worden. Ons behandelprotocol is vanaf november 2019 beschikbaar via Boom Uitgevers Amsterdam en vanaf mei 2020 zal er ook een zelfhulpboek voor Misofonie beschikbaar zijn.

Programma

De dagbehandeling bestaat uit twee vaste groepsponderdelen: cognitieve gedragstherapie (90 min) en psychomotorische therapie (90 min).

  • Cognitieve gedragstherapie: Met cognitieve gedragstherapie leert u verschillende technieken aan die u kunt inzetten bij Misofonie. Het doel hiervan is de cirkel van “irritatie -> vermijden -> irritatie” te doorbreken.
  • Psychomotorische therapie: Dit is het ervaringsgerichte gedeelte van de behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsgerichte activiteiten en lichaamsgerichte oefeningen zoals ontspanningsoefeningen. De nadruk ligt op aandachttraining en relaxatietraining.  

Familiebijeenkomsten

Ondersteuning uit de privésfeer is zeer belangrijk, daarom wordt de familie actief betrokken bij behandeling d.m.v. familiebijeenkomsten. Bij de volwassenen groepen is dit tijdens bijeenkomst 2 en 6, en bij de kindergroepen is dit bij bijeenkomst 1, 5, 6 en 8. 

Duur van de behandeling

De behandeling bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten en één terugkomsessie.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal negen mensen. Het is een gesloten groepen (dat betekent dat er geen mensen bijkomen). 

Meer informatie


    Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. We doen wetenschappelijk onderzoek en leiden psychiaters, psychologen en verpleegkundigen op. Tijdens uw behandeling kunt u gevraagd worden mee te werken aan onderzoek.

    Psychiatrie020 891 3600Mijn Dossier