Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Misofonie

Heeft u last van heftige emoties die bij u worden opgeroepen bij het horen van bepaalde geluiden zoals bijvoorbeeld smak- en slikgeluiden? En zijn deze emoties zo heftig dat u ze gaat vermijden en het effect heeft op uw functioneren? Dan kan het zijn dat u Misofonie heeft.

Misofonie is een vorm van verminderde geluidstolerantie. Misofonie betekent letterlijk ‘haat tegen geluid’. Bij mensen met Misofonie treden gevoelens van woede en walging op bij het horen van bepaalde, meestal door mensen geproduceerde, geluiden. Vaak betreft het mond- en keelgeluiden als smakken, slikken, ademhalen en kuchen.

De oorzaak van Misofonie

Misofonie kan voorkomen bij mensen met een normaal gehoor, of bij mensen met verschillende vormen van gehoorverlies. De verklaring voor wat er in het brein van Misofonie-patiënten gebeurt, zal dus dieper in het brein moeten liggen. In recent hersenonderzoek in het AMC is met behulp van electro-encefalografie (EEG) gekeken hoe in het brein de automatische geluidsfiltering verloopt. Bij Misofonie-patiënten lijkt deze automatische filtering minder goed te verlopen in vergelijking tot mensen zonder Misofonie. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot de overprikkeling en heftige emoties. Vervolgonderzoek met andere beeldvormende technieken zoals functionele MRI (fMRI) zal hier verder naar kijken.

Wilt u meer weten over Misofonie? Kijk dan ook eens deze filmpjes: