Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Dagbehandeling Vroege Psychose

De Dagbehandeling Vroege Psychose verzorgt vijf dagen per week behandeling en begeleiding aan jongeren (16-30 jaar) met een kort geleden ontstane psychose.

Programma
Het programma biedt structuur en kan individueel of samen met de andere groepsleden worden ingevuld. Om de drukte tijdens de ochtendspits te vermijden en om niet teveel energie te vragen is het programma samengesteld tussen ongeveer 10.00 uur in de morgen en 15.30 uur in de middag. Het programma biedt voldoende mogelijkheden om een eigen inbreng te hebben.

Het programma wordt multidisciplinair ingevuld, hetgeen betekent dat verschillende mensen met verschillende beroepsachtergronden en kennis worden ingezet omgestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren. Het meeste contact is er met de PB-ers (Persoonlijk Begeleiders). Deze coördineert de zorg, maakt een plan en helpt met de afspraken voor de verschillende behandelaren.

Het programma richt zich op de diverse medische-, psychologische-, en psychosociale aspecten die samenhangen met het hebben doorgemaakt van een psychose. Te denken valt daarbij aan:

  • Re-integratie: middels de evidence based methode van Individual Placement and Support (IPS) wordt er gezocht naar structurele zinvolle dagbesteding zoals bijvoorbeeld school of werk.
  • Lotgenoten contact: er worden ervaringen gedeelt met groepsgenoten die allemaal ook psychotische- en daarmee samenhangende klachten kennen. Hierbij wordt veel psychosociale begeleiding en ondersteuning geboden vanuit diverse invalshoeken zoals de psychologie, ervaringsdeskundigheid, via muziek of met behulp van bewegingstherapie.
  • Medische behandeling: er wordt een medische behandeling aangeboden die gericht is op het wegnemen van de psychotische klachten.
  • Individuele begeleiding: de afdeling biedt nog diverse mogelijkheden voor passende individuele ondersteuning en behandeling zoals bijvoorbeeld middels Cognitieve Gedragstherapie of Maatschappelijk werk.
  • Familiebegeleiding: de afdeling heeft een uitgebreid behandelaanbod dat specifiek gericht is op de ondersteuning van de mensen uit de directe omgeving.

Het programma duurt gemiddeld 7 weken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Vroege Psychose
020 891 3600
Mijn Dossier