Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Dagbehandeling Vroege Psychose

De Dagbehandeling Vroege Psychose verzorgt vijf dagen per week behandeling en begeleiding aan jongeren (15-35 jaar) met een kort geleden ontstane of door gemaakte psychose.

Programma

Het programma biedt structuur en kan individueel of samen met de andere groepsleden worden ingevuld. Om de drukte tijdens de ochtendspits te vermijden en om niet teveel energie te vragen is het programma samengesteld tussen ongeveer 10.00 uur in de morgen en 15.30 uur in de middag. Het programma biedt voldoende mogelijkheden om een eigen inbreng te hebben.

Het programma wordt multidisciplinair ingevuld, hetgeen betekent dat  medewerkers met verschillende beroepsachtergronden en kennis worden ingezet om gestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren. Het meeste contact is er met de PB-er (Persoonlijk Begeleider). Deze coördineert de zorg, maakt samen met de patiënt een plan en helpt met het maken van afspraken met de verschillende behandelaren.

Het programma richt zich op de diverse medische-, psychologische-, en psychosociale aspecten die samenhangen met het hebben doorgemaakt van een psychose. Te denken valt daarbij aan:

Het programma duurt gemiddeld 7 weken.

Vroege Psychose
020 891 3600
Mijn Dossier