Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Familiebegeleiding Vroege Psychose

De familie begeleiding is gericht op het omgaan met het psychotische familielid. De inhoud van de gesprekken bestaat uit voorlichting over psychose, ondersteuning bij rouwverwerking, wegwijs maken in hulpverleningsland en een bijdrage leveren aan het herstel van contacten. Daarnaast zijn er verschillende groepen: de psycho-educatie, de familie module en de motiverende gespreksvoering.

Psycho-educatie
Tijdens de psycho-educatie ochtenden vertelt Lieuwe de Haan  over het ontstaan, behandeling en verloop van psychoses. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Familie module
Tijdens de familie module die op vijf avonden wordt gegeven van 19 tot 21 uur, komen de volgende thema’s aan de orde; signaleringsplan, rouwverwerking, empowerment en praktische zaken rondom de zorg van een familielid met een psychose. Hierin staat de uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende deelnemers centraal. De groep wordt gegeven door een familie begeleider en een ervaringsdeskundige ouder.

Motiverende gespreksvoeringgroepen
In de motiverende gespreksvoeringgroepen, die op zes avonden worden gegeven van 19 tot 21 uur,  worden handgrepen aangereikt om de communicatie met het zieke familielid zo soepel mogelijk te laten verlopen. Motiverende gespreksvoering helpt indien er onenigheid is over zaken als drugsgebruik of het nemen van medicijnen. De groep wordt gegeven door de familie begeleiders.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer