Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Familiebegeleiding Vroege Psychose

De familie begeleiding is gericht op het omgaan met het psychotische familielid. De inhoud van de gesprekken bestaat uit het geven van voorlichting over psychose, ondersteuning bij het omgaan met een psychotisch familielid, rouwverwerking, wegwijs maken in hulpverleningsland en een bijdrage leveren aan het herstel van contacten. Daarnaast zijn er de groepen: psycho-educatie en de familie module.

Psycho-educatie

Tijdens de psycho-educatie bijeenkomst vertelt Prof. Dr. Lieuwe de Haan, psychiater, over het ontstaan, verloop en behandeling van psychoses. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze groep wordt doorgaans iedere drie weken op woensdagochtend gegeven.

Familie module

Tijdens de familie module die vijf opeenvolgende avonden wordt gegeven van 19 tot 21 uur, komen de volgende thema’s aan de orde; signaleringsplan, rouwverwerking, empowerment en praktische zaken rondom de zorg van een familielid met een psychose en op de laatste avond wordt het communicatiespel Waan-zinnig Gesprek gespeeld waarin familieleden leren om op een andere wijze met hun naaste te communiceren. Tijdens de avonden staat de uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende deelnemers centraal. De groep wordt gegeven door een familie begeleider.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC