Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Kliniek opname Vroege Psychose

De Kliniek is een 24 uurs voorziening. Dat betekent dat je er ook blijft slapen, behalve in de weekenden van vrijdagmiddag tot zondagavond. Je verblijft in een groep met maximaal 11 andere jongeren. Je hebt een eigen kamer met douche en toilet. De Kliniek is een open afdeling, hetgeen betekent dat je er zelf voor kiest om aanwezig te zijn en zoveel mogelijk het programma wilt volgen.

De duur van het verblijf is afhankelijk van hoe het gaat en of er vervolgstappen gemaakt kunnen worden. De gemiddelde klinische verblijfsduur is 6-8 weken. Wanneer de behandeling op de kliniek ten einde loopt, gaan de meeste jongeren door met het programma van de Dagbehandeling.

Contact met het thuisfront

Om het contact met familie en thuis niet te verliezen ga je zoveel mogelijk elk weekend naar huis. Ook ga je vanaf ongeveer de derde week een nacht naar huis en tijdens de laatste weken voor de overgang naar de deeltijd-behandeling ga je 2 nachten naar huis. Op die momenten kun je dan meteen oefenen met het zelfstandig reizen. Omdat je al zoveel naar huis gaat hebben we de bezoektijden beperkt tot dinsdag- en donderdagavond.

Afspraken

Natuurlijk kent de kliniek een aantal afspraken en gedragsregels. Dit is vanzelfsprekend als meerdere mensen een tijdje in een groep met elkaar samen moeten leven. De belangrijkste afspraken zijn dat je rekening met elkaar houdt en respectvol met elkaar om gaat, dat je als je kunt het programma volgt, dat je geen gevaarlijke spullen bij je hebt en geen drugs en alcohol in bezit hebt of onder invloed daarvan op de afdeling komt.

Begeleiding en behandeling

De begeleiding wordt naast de gesprekken met de behandelend arts en medewerkers van andere disciplines vooral ingevuld door de verpleegkundigen. Iedereen krijgt een verpleegkundige toegewezen PB-ers (persoonlijk begeleiders), die er voor zorgt dat afspraken op elkaar worden afgestemd en die kijkt hoever de behandeling is, wat er nodig is en die met een plan maakt hoe het beste de behandeling in te vullen. Dagelijks werken er 2 verpleegkundigen, zowel overdag als in de avond. In de nacht is er 1 verpleegkundige aanwezig. Elke 3 weken worden de vorderingen besproken in een multidisciplinaire behandelbespreking.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Vroege Psychose
020 891 3600
Mijn Dossier