Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Kliniek opname Vroege Psychose

De Kliniek is een 24 uurs voorziening. Dit betekent dat je er ook blijft slapen. De klinische afdeling Vroege Psychose verzorgt van zondagavond tot vrijdagmiddag een behandeling aan jongeren tussen 15 en 35 jaar met een kort geleden ontstane psychose. In de weekenden ben je zoveel mogelijk thuis. Op dins- en donderdag is er gelegenheid voor bezoek.

De duur van het verblijf

De gemiddelde klinische verblijfsduur is 6 tot 8 weken, afhankelijk van het beloop van de behandeling. Wanneer de behandeling op de kliniek ten einde loopt, gaan de meeste jongeren door met het programma van de Dagbehandeling.

Afspraken

Natuurlijk kent de kliniek een aantal afspraken en gedragsregels. Dit is vanzelfsprekend als meerdere mensen een tijdje in een groep met elkaar samen leven. De belangrijkste afspraken zijn dat je rekening met elkaar houdt en respectvol met elkaar om gaat, dat je als je kunt het programma volgt, dat je geen gevaarlijke spullen bij je hebt en geen drugs en alcohol in bezit hebt of onder invloed daarvan op de afdeling komt.

Behandeling en begeleiding

Iedereen krijgt een verpleegkundige toegewezen, een Persoonlijk Begeleider (PB-er). Deze coördineert de zorg, maakt samen met de patiënt een plan en helpt met het maken van afspraken met de verschillende behandelaren. Dagelijks werken er 2 verpleegkundigen, zowel overdag als in de avond. In de nacht is er 1 verpleegkundige aanwezig. Elke 3 weken wordt het verloop van de behandeling besproken in een multidisciplinaire behandelbespreking.

Het programma wordt multidisciplinair ingevuld, hetgeen betekent dat  medewerkers met verschillende beroepsachtergronden en kennis worden ingezet om gestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren. Het programma richt zich op de diverse medische-, psychologische-, en psychosociale aspecten die samenhangen met het doormaken van een psychose. Bijvoorbeeld:

Vroege Psychose
020 891 3600
Mijn Dossier