Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Patiënten met zowel lichamelijke aandoeningen als psychiatrische klachten kunnen niet altijd terecht op een reguliere medische afdeling. Door de combinatie van diagnoses is ook de juiste combinatie van zorg nodig. Gelukkig is er voor deze patiënten de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van het AMC, die speciaal is ingericht voor patiënten met somatische én psychiatrische ziektebeelden.

De MPU biedt zorg aan patiënten met verschillende ziektebeelden, die vaak door elkaar heen lopen. Denk aan neurologische aandoeningen, psychoses, depressies en patiënten met lichamelijk letsel na een trauma. Binnen de zorgeenheid is er ook ruimte voor patiënten met een ernstige eetstoornis. Daarnaast is er mogelijkheid tot ECT behandelingen (Electro Convulsie Therapie) en zijn er zorgvragers met DBS (Deep Brain Stimulation). De opnamedoelen worden samen met de patiënt en eventueel familie opgesteld en zullen zich richten op behandeling, maar ook veel op diagnostiek.

Op de MPU is plek voor twaalf patiënten. Iedereen heeft een eigen kamer en er is een gezamenlijke woonkamer. Ook is er een tuin met voldoende ruimte om te ontspannen.

Wat deze MPU speciaal maakt, is de specialisatie en expertise op het gebied van zorg aan patiënten met ernstige anorexia nervosa. Voor deze specifieke patiëntenpopulatie die somatisch bedreigd is geraakt ten gevolge van complicaties bij ernstig ondergewicht, reserveert de MPU drie van de twaalf bedden. De continuïteit van deze zorg wordt samen met de psychiaters, internist en een verpleegkundig specialist gewaarborgd, waarbij het streven is om intensief samen te werken met de verwijzer en/of toekomstige behandelaar.

Tevens is er de mogelijkheid tot (individuele) ergotherapie, psychomotore therapie (PMT) en ondersteuning door maatschappelijk werk of psycholoog. Als het nodig is kunnen ook somatische disciplines u helpen in de behandeling zoals de fysiotherapeut en diëtist.

Familiebeleid

Naast de betrokkenheid van bovengenoemde disciplines, kan ook de familiebegeleider ingezet worden. De familiebegeleider is kliniek-breed inzetbaar (dus ook voor de medium care (MC) en high intensive care (HIC)) en laagdrempelig benaderbaar voor familie of anderszins naasten van de opgenomen patiënten. De familiebegeleider biedt uitleg aan naasten over procedures rondom opname, behandeling, het juridisch kader en uitleg over ziektebeelden en aandoening, specifiek toegepast op de rol van naasten. Het betrekken van de familiebegeleider staat los van de reden van opname of het ziektebeeld waarvoor de patiënt is opgenomen en is voor alle patiënten en diens naasten toegankelijk en beschikbaar.

Onderwijs

De afdeling is een leerwerkplaats en biedt een praktijkgerichte leeromgeving aan studenten van de HBO-Verpleegkunde opleiding. Daarnaast zult u ook regelmatig artsen in opleiding of andere studenten tegenkomen.

MPU Kind en jeugd

Onder de MPU valt ook de verder op zichzelf staande afdeling MPU Kind en Jeugd. Deze afdeling heeft 2 bedden voor patiënten in de leeftijd van 9 tot 18 met gecombineerde somatische en psychiatrische problematiek. Een speciaal kinderteam draagt de zorg voor deze groep. 

Verwijzing

De MPU vormt een functionele eenheid met de Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD). Verwijzingen van patiënten door een somatisch behandelaar binnen het AMC verlopen via de PCD.

Voor aanmeldingen voor opname van buiten het AMC kunt u contact opnemen met de opnamecoördinator (020 891 3883) binnen kantoortijden.

De afdeling heeft net als de andere klinische afdelingen binnen de psychiatrie van het AMC een BOPZ erkenning.

MPU
020 891 3843