Acute stoornissen

Dit specialisme levert diagnostiek en kortdurende behandeling van mensen met uiteenlopende psychiatrische problemen, voor wie acute opvang nodig is. Daarbij vindt behandeling plaats van mensen met gecombineerde psychiatrische en somatische problemen.

Aanmelding Acute Stoornissen     
Aanmelding voor opname of deeltijdbehandeling in de kliniek kan via een ambulante psychiater. Het kan ook via een arts, psycholoog of SPV na overleg met een psychiater.

Aanmelden voor gecombineerde psychiatrische en somatische problemen? Dit kan ook via de huisarts of een somatisch specialist.

Voordat we met de behandeling starten is het belangrijk eerst een goed beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problemen. Daarom houden we eerst een intakegesprek, met eventueel nog een aanvullende psychologisch onderzoek.

Uw verwijzer kan tijdens kantooruren contact opnemen met de opnamecoördinator, mevr. M. ten Hagen. Telefoonnummer: 020 - 891 3883

Kliniek Psychiatrie
020 891 3883
Mijn Dossier