Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Acute stoornissen

Het Zorgprogramma Acute Stoornissen biedt hoog-complexe zorg aan een gemêleerde groep patiënten met psychiatrische aandoeningen. Veel patiënten zijn op andere plekken al uitbehandeld of hebben een somatische aandoening. Met specialistische kennis, aandacht voor de patiënt en het nodige improvisatievermogen weten de professionals behandelingen op maat uit te stippelen en patiënten verder te helpen.

Aanmelding  

Aanmelding voor opname of deeltijdbehandeling in de kliniek kan via een ambulante psychiater. Het kan ook via een arts, psycholoog of SPV na overleg met een psychiater.

Aanmelden voor gecombineerde psychiatrische en somatische problemen? Dit kan ook via de huisarts of een somatisch specialist.

Voordat we met de behandeling starten is het belangrijk eerst een goed beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problemen. Daarom houden we eerst een intakegesprek, met eventueel nog een aanvullende psychologisch onderzoek.

Uw verwijzer kan tijdens kantooruren contact opnemen met de opnamecoördinator, mevr. M. ten Hagen. Telefoonnummer: 020 891 3883

Acute Stoornissen
Opnamecoördinator
M. ten Hagen
020 891 3883