Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Medium Care (Psychiatrie)

De Open Afdeling valt samen met de afdeling Vroege Psychose onder de Medium Care Unit: een open opname afdeling met 26 bedden voor acute- én gespecialiseerde klinische zorg en nog 12 stoelen voor dagbehandeling van de Vroege Psychose.

Op de Open Afdeling van het AMC behandelen we een gemêleerde groep patiënten met verschillende ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, psychose, angst- en dwangstoornissen of stemmingsstoornissen. Sommige patiënten worden in crisistoestand opgenomen vanuit huis en sommige stromen door vanuit de High Intensive Care. De behandeling is erop gericht om patiënten zo zelfstandig mogelijk hun leven weer op te laten pakken.

Veel patiënten hebben meerdere aandoeningen tegelijk, of kampen naast psychiatrische problematiek met problemen in hun privéleven. Sommigen zijn op andere plekken al uitbehandeld, of worden naar het AMC doorverwezen voor bijvoorbeeld een ECT-behandeling (Electro Convulsie Therapie) of DBS-behandeling (Deep Brain Stimulation).

Behandeling op maat 

Wij vinden het belangrijk om samen met u de behandeling op maat te maken, en bieden zorg op basis van de Herstel Ondersteunende Zorg. We ondersteunen bij de medicamenteuze behandeling, u volgt een therapieprogramma, en er worden individuele- en groepsgesprekken aangeboden op basis van cognitieve gedragstherapie. In overleg met uw persoonlijk begeleider kunnen programmaonderdelen worden toegevoegd of weggelaten, en kunnen activiteiten buiten de afdeling in het programma worden opgenomen. Hierdoor krijgt u een programma dat zich richt op uw individuele behoeften en mogelijkheden waarbij het doel is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw proces van herstel.

Herstellen doe je thuis 

Onder het mom ‘herstellen doe je thuis’ streven we er naar om een opname zo kort mogelijk te houden en passende zorg in de thuisomgeving te organiseren, bijvoorbeeld middels ambulante zorg aan huis.

Vroege Psychose

De afdeling Vroege Psychose beschikt over gemiddeld 10 bedden binnen de Medium Care en 12 stoelen voor de dagbehandeling.

Op de afdeling Vroege Psychose komen jongeren die voor het eerst een psychose doormaken. Met een intensief behandelprogramma helpen wij je herstellen, het leven weer oppakken en proberen we een terugval in de toekomst te voorkomen.

Stemmingsstoornissen

Binnen de Medium Care zijn er gemiddeld 4 bedden beschikbaar voor patiënten die het behandelprogramma A5 volgen van het Zorgprogramma Stemmingsstoornissen. U maakt hier gebruik van als het wenselijk is voor de behandeling en uw herstel om 24-uurs zorg te ontvangen.

Compulsieve stoornissen

Indien u in behandeling bent bij het Zorgprogramma Compulsieve stoornissen en het de voorkeur heeft om deze behandeling tijdelijk te laten plaatsvinden binnen de 24-uurs zorg, kan er in samenspraak met u, door uw behandelaar gekozen worden voor een opname op de Open Afdeling. Redenen om opgenomen te worden op de Open Afdeling kunnen zijn: medicatie wijzigen, DBS-screening of inzicht krijgen in de ernst van de klachten ten behoeve van diagnostiek en het ontwerpen van een passend behandeladvies.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'

Medium Care (Psychiatrie)
020 891 3737