Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Compulsieve stoornissen

Het Zorgprogramma Compulsieve stoornissen levert diagnostiek, second opinion en behandeling met medicatie en cognitieve gedragstherapie voor compulsieve dwangstoornissen. Daarnaast beschikt onze afdeling over een klinische opname mogelijkheid voor de toepassing van Diepe Hersenstimulatie (DBS).

Psychiatrie
020 891 3600
Mijn Dossier