Revalidatiegeneeskunde volwassenen

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Onze polikliniek behandelt de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes en ongelukken. We richten ons op zowel volwassenen als kinderen.

Wat we voor u kunnen doen?

Al onze behandelingen hebben hetzelfde doel: verbetering van het dagelijks handelen en het maatschappelijk functioneren. Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen en ongelukken, als (volledig) herstel er niet meer in zit.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn).

Opleidingsziekenhuis

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding), een arts-assistent (specialist in opleiding) of andere zorgprofessionals in opleiding u onderzoeken en/of behandelen. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen zij het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus of therapeut.

Voor wie?

Wachttijd Revalidatie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Revalidatie: 28 dagen.

a) Volwassenen neurologische aandoeningen: 36 dagen.
b) Volwassenen overig: 11 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Meer over uw bezoek aan het AMC: