Voor deelnemers

De voorbereidingen zijn bijna afgerond! Afgelopen oktober zijn naar de eerste deelnemers uitnodigingen voor de online vragenlijst gestuurd. De focus ligt dit keer op gezondheid, leefstijl en mobiele apparatengebruik. Ook gaan we 2 denkvermogen-testjes afnemen en lichamelijke metingen. Doe jij weer mee?

Wat houdt Fase 7 in?

Fase 7 is de eerste fase waarbij we enkel gegevens verzamelen bij de jong-volwassenen, dus deze keer geen vragenlijst voor de ouders.
Heb jij een uitnodiging ontvangen? Ga dan door naar deze pagina.

De nieuwe onderzoeksronde maakt deel uit van een samenwerking met het GOLIAT project van ISGLOBAL. Dit is een internationaal onderzoek waar 11 Europese landen, Japan, Korea en de VS aan meedoen. Het GOLIAT-project is opgezet om het mogelijke effect van electromagnetische straling (RF-EMF), met een speciale focus op 5G, op de gezondheid van jonge mensen te onderzoeken. Dit zal betekenen dat we graag naast informatie over jou gezondheid, ook informatie zullen verzamelen over de hoeveelheid telefoon-, tablet- en computergebruik.

Fase 7 zal bestaan uit twee delen:
1. Het eerste deel is vragenlijst onderzoek, waarbij ook denkvermogen taakjes afgenomen zullen worden.
2. Het tweede deel zal bestaan uit lichamelijke metingen en het meten van beweging en slaapkwaliteit. De eerste uitnodigingen voor de lichamelijke metingen versturen wij naar verwachting in oktober.

Wij kijken ernaar uit om met fase 7 te starten en hopen dat jullie weer massaal meedoen!

Lees hier de folder over fase 7.

Zijn jullie verhuisd of zijn jullie contactgegevens gewijzigd? Geef dit dan door via dit formulier:

Hebben jullie de vragenlijsten van fase 5 en/of 6 niet ingevuld? Dat geeft niks, jullie kunnen nu met fase 7 gewoon meedoen. Alle informatie die we verzamelen is waardevol voor ons onderzoek.