Voor deelnemers

De ABCD-studie volgt al sinds 2003 vele moeders en hun kind. Ook de vader heeft sinds een paar jaar een belangrijke rol in de studie. Veel deelnemers hebben verschillende vragenlijsten ingevuld en lichamelijke metingen ondergaan. In de toekomst hopen we nog meer waardevolle informatie te verzamelen.

Zijn jullie verhuisd of zijn jullie contactgegevens gewijzigd? Geef dit dan door via dit formulier:

Vragenlijst onderzoek

De laatste vragenlijsten zijn ingevuld in 2015-2016 toen de ABCD-kinderen 11-12 jaar oud waren. Voor de ABCD-studie was dit fase 4.
Om de ontwikkeling van de ABCD-kinderen goed te kunnen volgen, zal er in 2019 nieuwe informatie worden verzameld. Ook deze keer zullen we de jongeren (ondertussen rond de 15 jaar oud) zelf vragen een vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgen we een goed beeld over hoe zij bijvoorbeeld denken over hun slaap-, voedingspatroon, schermgebruik en mentale gezondheid. Daarnaast zullen ook de moeder en vader een vragenlijst ontvangen, waarbij zowel over het kind als over henzelf vragen worden gesteld.

We zijn op dit moment hard bezig om de vragenlijsten samen te stellen.

Lichamelijke metingen

Als vervolg op de vragenlijsten die de kinderen op 11-12 jarige leeftijd hebben gekregen, hebben we ook bij een aantal kinderen lichamelijke metingen uitgevoerd. Alle metingen vonden plaats op grote meetdagen op centrale locaties in Amsterdam onder begeleiding van getrainde medewerkers. Helaas konden we niet alle kinderen uitnodigen en meten. Bij ruim 1000 kinderen zijn de lichamelijke metingen afgenomen.

Hieronder ziet u een korte samenvatting van de lichamelijke metingen: