De ABCD-studie is een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gezondheid van 8.000 in Amsterdam geboren kinderen. Daarbij onderzoeken we met name welke factoren tijdens de vroege zwangerschap of in de eerste levensjaren van invloed zijn op de gezondheid van deze kinderen. De studie is uniek in haar opzet, multi-etnische samenstelling, compleetheid en kosteneffectiviteit van dataverzameling en -analyse.
De ABCD-studie

ABCD-studie

phone
+31(0)20 566 1252