Voor onderzoekers

De ABCD-studie onderzoekt een groot aantal factoren tijdens de zwangerschap die een rol kunnen spelen bij de gezondheid van het kind bij de geboorte en op latere leeftijd. Speciale aandacht wordt gegeven aan verschillen in risicofactoren en gezondheidsuitkomsten tussen etnische groepen.

Onderzoeksgebieden

Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksgebieden binnen de ABCD-studie.

(etnische verschillen in) perinatale risico factoren (etnische verschillen in) perinatale uitkomsten (etnische verschillen in) gezondheid kind
Voeding en metabolisme: Voedingsstatus, lipiden profiel en schildklierfunctie Cardio-metabool profiel: Lipiden profiel, glucose, insuline activiteit, BMI en vetpercentage, bloeddruk en hartslag
Leefstijl en gezondheid: Roken, alcohol, drugs, BMI, lichamelijke activiteit, diabetes en hypertensie Geboorteuitkomsten: Zwangerschapsduur, geboortegewicht, geboorteafwijkingen en perinatale sterfte Cognitieve ontwikkeling: Aandacht, visueel-motorische coördinatie en remmingen
Psychosociale stress: Depressie en angst, werkgerelateerde stress, opvoedstress en cortisol niveau Zuigelingen: Groei en ontwikkeling, voedingspatroon en huilgedrag Psychosociale gezondheid: Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen
Omgeving: Luchtverontreiniging, binnenmilieu, omgevingslawaai en elektromagnetische velden Voeding: Inname van energie, macro-nutriënten en micronutriënten en eetgedrag

Samenwerking

Vanuit verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook vanuit verschillende afdelingen van het Amsterdam UMC wordt met de ABCD-studie samengewerkt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de samenwerkende instanties, de deelonderzoeken en de onderzoekers.

IRAS

Het 11-jarig meetmoment is uitgevoerd in samenwerking met IRAS van de Universiteit Utrecht (Dr. Anke Huss). IRAS is het “Institute for Risk Assessment Sciences” van de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar gezondheidsrisico’s door blootstelling aan mogelijk ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in de omgeving. De onderzoeksvragen die IRAS met gegevens van de ABCD-studie wil beantwoorden gaan over omgevingsinvloeden en de (mogelijke) effecten hiervan op de gezondheid van kinderen. IRAS is vooral geïnteresseerd in effecten van elektromagnetische straling (bijvoorbeeld mobiele telefoons), luchtverontreiniging en geluidsoverlast op de ontwikkeling van gedrag- en slaapproblemen. IRAS doet mee aan het Geronimo project, een Europese studie, naar de mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Universiteit van Amsterdam

De afdeling ontwikkelingspsychologie van de UvA (prof. dr. Reinout Wiers en dr. Helle Larsen) is betrokken bij Fase 4 en Fase 5 van de ABCD-studie. Deze afdeling ontwikkelt tests van gedrag en cognitieve vaardigheden voor de afname via internet. De samenwerking met deze afdeling richt zich op onderzoek naar de voorspelling van later alcohol- en middelengebruik en gerelateerde problemen. Meer informatie vindt u op deze site of deze.

Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid

De ABCD-studie maakt deel uit van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. Binnen de Academische Werkplaats worden praktijk, beleid en onderzoek met elkaar verbonden. Het doel van de Academische Werkplaats is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en andere preventieve zorg voor jeugd, inclusief gezondheidsbevordering

Adviseurs ABCD-studie

Bij de uitvoering en opzet van het onderzoek in het algemeen of bij de uitvoering van deelstudies wordt de ABCD-studie geadviseerd door de volgende deskundigen:

Prof.dr. Tessa Roseboom (Amsterdam UMC, locatie AMC)
Prof.dr Jaap Seidell (Amsterdam UMC, locatie VU)
Prof.dr. Karien Stronks (Amsterdam UMC, locatie AMC)
Dr. Marcel Twickler (Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
Prof.dr. Roel Vermeulen (IRAS, Universiteit Utrecht)
Prof. dr. Mai Chin A Paw (Amsterdam UMC, locatie VU)

Gebruik data ABCD-studie

Heeft u als onderzoeker ideeën voor onderzoek op het gebied van zwangerschap en de gezondheid van kinderen, en wilt u gebruik maken van gegevens uit de ABCD-studie, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Tanja Vrijkotte.

Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van samenwerkingsverbanden en lopende projecten:

Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht

Luchtverontreiniging in relatie tot zwangerschapsuitkomsten en gezondheid kind. Prof. dr. Bert Brunekreef; dr. Ulrike GehringBlootstelling aan elektromagnetische velden in relatie tot de cognitieve ontwikkeling van 5-6 jarigen. dr. Anke Huss

Hogeschool van Amsterdam

Eetpatronen op 5-6 jarige leeftijd en de oorzaken en consequenties van deze eetpatronen op gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jaar. Ir. Viyan Rashid

ELSO studie

De ELSO studie richt zich op het bestuderen van de relatie tussen stress in het vroege leven en stressgevoeligheid, eetgedrag en obesitas in de adolescentie:
Hebben omstandigheden tijdens de zwangerschap invloed op hoe je reageert op stress?
Heeft wat je meemaakt op jonge leeftijd daar een effect op?
Is er een relatie tussen stress en leefstijlfactoren zoals voeding en eetgedrag?
Voor deze studie hebben we onder andere MRI scans gemaakt van de hersenen, stresshormonen gemeten en lichamelijke metingen gedaan. Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de data en we verwachten in 2020 de eerste resultaten. dr. Suzanne de Rooij

Heeft u als onderzoeker ideeën voor onderzoek op het gebied van zwangerschap en de gezondheid van kinderen, en wilt u gebruik maken van gegevens uit de ABCD-studie, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Tanja Vrijkotte