Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van samenwerkingsverbanden en lopende projecten:

Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht

Luchtverontreiniging in relatie tot zwangerschapsuitkomsten en gezondheid kind. Prof. dr. Bert Brunekreef; dr. Ulrike Gehring Blootstelling aan elektromagnetische velden in relatie tot de cognitieve ontwikkeling van 5-6 jarigen. dr. Anke Huss

Hogeschool van Amsterdam

Eetpatronen op 5-6 jarige leeftijd en de oorzaken en consequenties van deze eetpatronen op gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jaar. Ir. Viyan Rashid

ELSO studie

De ELSO studie richt zich op het bestuderen van de relatie tussen stress in het vroege leven en stressgevoeligheid, eetgedrag en obesitas in de adolescentie: Hebben omstandigheden tijdens de zwangerschap invloed op hoe je reageert op stress? Heeft wat je meemaakt op jonge leeftijd daar een effect op? Is er een relatie tussen stress en leefstijlfactoren zoals voeding en eetgedrag? Voor deze studie hebben we onder andere MRI scans gemaakt van de hersenen, stresshormonen gemeten en lichamelijke metingen gedaan. Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de data en we verwachten in 2020 de eerste resultaten. dr. Suzanne de Rooij

Urban-mental-health-studie

Onderzoek heeft laten zien dat 43% van de jongeren in Nederland kampt met psychologische klachten, waarvan een groot deel angst, stress en/of stemmingsklachten betreft, al dan niet gecombineerd met game-, alcohol- en/of drugs-afhankelijkheid (MIND, 2016). De Urban Mental Health (UMH)-studie richt zich op factoren die invloed hebben op het ontwikkelen van angst, depressie en/of verslaving bij jongeren die in Amsterdam geboren zijn. Er zal onder andere onderzoek gedaan worden naar:- het complexe samenspel tussen factoren uit de omgeving waarin een kind opgroeit in relatie tot psychische gezondheid- hoe we grootstedelijke ongemakken kunnen meten - hoe angstig- en somberheid samengaan met middelen- en mediagebruik -wat voor factoren uit de vroege kindertijd invloed hebben op het ontwikkelen van angst, depressie en/of verslaving in de adolescentie en jongvolwassenheid.

Voor deze studie willen we regelmatig korte vragenlijsten gaan afnemen bij de ABCD-deelnemers om meer inzicht te krijgen in hoe de jongeren zich over de tijd ontwikkelen. Het project zal uitgevoerd worden door Priya Peters, onder  begeleiding van Susanne de Rooij (epidemiologie, Amsterdam UMC), Helle Larsen (ontwikkelingspsychologie, UvA), Anja Lok (psychiatrie, Amsterdam UMC) en Tanja Vrijkotte (sociale geneeskunde, Amsterdam UMC). Het project loopt van 2020 tot 2024 en is onderdeel van the Centre for Urban Mental Health van de UvA.

Slaap en groei in de eerste 1000 dagen

In het promotie traject ‘Slaap en groei in de eerste 1000 dagen’ richt Margreet Harskamp-van Ginkel zich op slaap en gezondheid tijdens de zwangerschap en baby-peuter leeftijd.Margreet verdiept zich in de volgende onderwerpen:- Bestaat er een verband tussen slaap bij zuigelingen en hun latere groei, gebaseerd op literatuur. - Zijn er factoren in de zwangerschap en baby leeftijd die effect hebben op latere slaapproblemen, in het ABCD-cohort.- Wat is het effect van slaaptekort in de zwangerschap op latere lichaamssamenstelling en bloeddruk van het kind, in het ABCD-cohort.- Is er een verband tussen excessief huilen op de leeftijd van 3 maanden en latere slaap en groei, in het ABCD-cohort.- Hoe vaak komen slaapproblemen voor in de eerste 2 levensjaren en zijn vroege slaap of melkvoedingsproblemen een voorspeller van latere slaapproblemen, in het Sarphati cohort.- Als laatste zal Margreet kijken of het ook positief werkt als we de slaap van baby’s beïnvloeden.