Essentiële vetzuren

Omschrijving / indicatie

Diëtaire studies.

Methode

GC-FID

Doorlooptijd

Deze bepaling behoort tot de categorie screenend metabool onderzoek met een doorlooptijd van 4 weken.

  Prijs

  Screenend metabool onderzoek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt. Wordt deze bepaling los aangevraagd, dan wordt deze verrekend via de WDS systematiek. Zie tarieven; gebruikmakend van onderstaande declaratiecode.

  Declaratiecode

  072102

  Materialen:


  EDTA-volbloed is het voorkeursmateriaal. Wij analyseren standaard in zowel plasma als erytrocyten. Erytrocyten geven een indruk van de (essentiële) vetzuurstatus voor een langere periode, terwijl plasmaniveaus representatief zijn voor de huidige situatie en beïnvloed worden door (vetrijke) voeding (vergelijkbaar met de relatie tussen HbA1c en glucose). Indien mogelijk, graag de bloedafname ten minste 2 uur na een maaltijd of na een nacht vasten uitvoeren, liefst niet direct postprandiaal. Voor de geanalyseerde vetzuren, zie de tabel hieronder.

  Erytrocyten (geïsoleerd uit EDTA-volbloed)

  • Minimale hoeveelheid: 1 ml volbloed.
  • Bewaren/verzenden: Kamertemperatuur.
  • Instructie: Het materiaal moet binnen 24 uur na afname op het laboratorium Genetische Metabole Ziekten aanwezig zijn.

  Plasma

  • Minimale hoeveelheid: 500 µl.
  • Bewaren/verzenden: Droogijs.
  • Instructie: EDTA-plasma (voorkeur), heparine-plasma mogelijk. Wij meten bij voorkeur in zowel erytrocyten als plasma om een inschatting te kunnen maken van de essentiële vetzuurstatus op langere termijn (erytrocyten) en effecten van voeding (plasma) te evalueren. Plasma analyse alleen is mogelijk, maar minder informatief ten aanzien van de (essentiële) vetzuurstatus.

  Geanalyseerde vetzuren

  Vetzuur Afkorting Type
  C14:0 Myristinezuur - -
  C16:0 Palmitinezuur - -
  C18:0 Stearinezuur - -
  C20:0 Arachidezuur - -
  C22:0 Beheenzuur - -
  C18:3ω3 Linoleenzuur ALA ω-3 / n-3
  C18:4ω3 Octadecatetraeenzuur - ω-3 / n-3
  C20:5ω3 Eicosapentaeenzuur EPA ω-3 / n-3
  C22:5ω3 Docosapentaeenzuur DPA ω-3 / n-3
  C22:6ω3 Docosahexaeenzuur DHA ω-3 / n-3
  C14:1ω5 Myristoleylzuur - ω-5 / n-5
  C18:2ω6 Linolzuur LA ω-6 / n-6
  C18:3ω6 gamma-Linoleenzuur GLA ω-6 / n-6
  C20:2ω6 Eicosadieenzuur - ω-6 / n-6
  C20:3ω6 Homogamma-Linoleenzuur - ω-6 / n-6
  C20:4ω6 Arachidonzuur AA ω-6 / n-6
  C22:2ω6 Docosadieenzuur - ω-6 / n-6
  C22:4ω6 Docosatetraeenzuur - ω-6 / n-6
  C22:5ω6 Docosapentaeenzuur - ω-6 / n-6
  C16:1ω7 Palmitoleylzuur - ω-7 / n-7
  C18:1ω7 Vacceenzuur - ω-7 / n-7
  C20:1ω7 13-Eicoseenzuur - ω-7 / n-7
  C16:1ω9 Hypogeenzuur - ω-9 / n-9
  C18:1ω9 Oliezuur - ω-9 / n-9
  C20:1ω9 Gadoleinezuur - ω-9 / n-9
  C20:3ω9 Eicosatrieenzuur - ω-9 / n-9
  C22:1ω9 Erucazuur - ω-9 / n-9