Verzending & contact

Materiaal insturen

Voor het versturen van onderzoeksmateriaal kunt u gebruikmaken van het adresetiket.

Acceptatie criteria

 • Er is een aanvraagformulier/werkbrief bijgeleverd
 • Er is een aanvrager/aanvragende instantie bekend
 • Er zijn minimaal de volgende patiëntgegevens aangeleverd: naam, geboortedatum, geslacht, adres- en verzekeringsgegevens/declaratie informatie
 • Er is informatie vermeld die afdoende is om de juiste bepalingen te kunnen aanvragen (bijv. welke bepaling, kliniek, biochemie, stamboom)
 • Het materiaal is eenduidig geïdentificeerd (van wie is het materiaal, wat voor soort materiaal is het)
 • De gegevens op het materiaal en die van de aanvraagbrief kloppen met elkaar. Het materiaal is van toepassing op wat aangevraagd is (geen urine voor een plasma bepaling)

  Openingstijden

  Materiaal dient maandag t/m donderdag van 08:30 – 16:00 en vrijdag of de dag voor een officiële feestdag voor 12.00 uur op het laboratorium aan te komen.

  Ons laboratorium is gesloten op de volgende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede vrijdag
  • Eerste en tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Eerste en tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag

  Verzendkosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de verwijzer. Ons laboratorium accepteert geen verantwoordelijkheid voor kosten verbonden aan materiaal dat ons is toegezonden.

  Neonatale en prenatale diagnostiek alleen insturen na overleg met het laboratorium.

  Aanvraagformulieren

  Aanvraagformulier (Screenend) Metabolietonderzoek

  Aanvraagformulier Enzymdiagnostiek

  Aanvraagformulier DNA diagnostiek

  Contact

  Alleen voor de reguliere post (niet voor onderzoeksmateriaal).

  Academisch Medisch Centrum
  Laboratorium Genetische Metabole Ziekten (F0-132)
  Postbus 22660
  1100 DD Amsterdam

  Telefoon: 020-566 5393
  Fax: 020-696 2596

  Mailadressen