Gamma-aminoboterzuur (GABA)

Omschrijving / indicatie

GABA transaminase deficientie en succinaat semialdehyde dehydrogenase (SSADH) deficientie. Deze metaboliet is onderdeel van het metabool convulsiepakket.

Methode

UPLC-MS/MS

Doorlooptijd

Deze bepaling behoort tot de categorie screenend metabool onderzoek met een doorlooptijd van 4 weken.

  Prijs

  Screenend metabool onderzoek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt. Wordt deze bepaling los aangevraagd, dan wordt deze verrekend via de WDS systematiek. Zie tarieven; gebruikmakend van onderstaande declaratiecode.

  Declaratiecode
  070446

  Materialen:


   Liquor

   • Minimale hoeveelheid: 250 µl.
   • Bewaren/verzenden: Droogijs.
   • Instructie: Liquor afname protocol.