Ketonen

Omschrijving / indicatie

Acetoacetaat, β-hydroxyboterzuur; ketogenese en ketolyse defecten.

Methode

UPLC-MS/MS

Doorlooptijd

Deze bepaling behoort tot de categorie screenend metabool onderzoek met een doorlooptijd van 4 weken.

  Prijs

  Screenend metabool onderzoek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt. Wordt deze bepaling los aangevraagd, dan wordt deze verrekend via de WDS systematiek. Zie tarieven; gebruikmakend van onderstaande declaratiecode.

  Declaratiecode
  070456

  Materialen:


   Onteiwit fluoride- of EDTA-bloed

   Onteiwitte liquor *

   * Let op: Bepaling in deze materiaalsoort valt niet onder de accreditatie van het laboratorium.