Stageopleider

In het tweede jaar van de opleiding tot huisarts loopt de aios stage buiten de huisartspraktijk. Om deze stages zo goed mogelijk te faciliteren zijn er voldoende stageplaatsen nodig.

Stage opleider

De volgende werkplekken zijn daarvoor in principe geschikt:

 • Afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis; duur 3-6 maanden
 • Polikliniek- en kliniekafdelingen van medisch specialismen zoals cardiologie, dermatologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische geriatrie, KNO, reumatologie, longziekten, gynaecologie, sportgeneeskunde, oogheelkunde; stageduur 6 weken of 3 maanden
 • Afdelingen van een verpleeghuis; duur 3 maanden
 • Psychiatrische poliklinieken, opname afdelingen of anderszins, stageduur 3 maanden

Voordelen

De voordelen van het opleiderschap voor u op een rij:

 • Overdragen van kennis en vaardigheden aan de nieuwe generatie (huis)artsen is leuk en motiverend
 • Opleiden is een stimulans om goed bij te blijven en kritisch te kijken
 • U krijgt de kans uw didactische kwaliteiten verder te ontwikkelen
 • U werkt met jonge gemotiveerde artsen met een frisse, en soms iets andere kijk op de geneeskunde
 • Aios dragen bij aan de patientenzorg en nemen werk uit handen
 • De huisartsopleiding AMC verzorgt didactische trainingen

Wat doet een stageopleider?

Als stageopleider heeft u de taak om een tweedejaars huisarts in opleiding de kneepjes van het vak bij te brengen. U bent aanspreekpunt, leermeester, coach en collega of delegeert deze taken. De aios werkt drie tot vier dagen per week bij u in de instelling. U stemt uw opleiderstaken af op de leerbehoefte van de aios. De belangrijkste taken voor u zijn:

 • Wegwijs maken in het vak
 • Coachen en begeleiden
 • Feedback geven
 • Voortgangsgesprekken voeren
 • Beoordelen

Trainingen

Jaarlijks worden 3 onderwijsmiddagen aangeboden aan stageopleiders. Deze zijn enerzijds gericht zijn op het versterken van didactische competenties en het begeleiden en beoordelen van de aios en anderzijds gericht op het delen van opleidingservaringen met collega-opleiders. 2 van deze middagen worden samen met het VUmc georganiseerd, waarbij er gekozen kan worden uit verschillende workshops. Verder is er 1 x per jaar een training speciaal gericht op de beginnende stageopleider.

Voorwaarden

 • U en de stageplaats moeten erkend zijn door de RGS
 • De stageplaats bevindt zich in regio Noord-Holland en Flevoland
 • U bent geregistreerd als specialist (min. 16 uur per week en 6 maanden bij de instelling)
 • Een goede patientenmix met voldoende representatie van het specialisme
 • Er is een adequate werkomgeving (voldoende werkruimte, computers)
 • Er heerst een positief opleidingsklimaat en u biedt goede, duidelijke leerbegeleiding
 • U zet de aios in bij leerzame werkzaamheden die relevant zijn voor het werk als huisarts
 • U biedt de aios de mogelijkheid zelfstandig te werken binnen een veilige werkomgeving
 • U bewaakt het leerproces met behulp van aangereikte instrumenten en documenten
 • U zorgt voor een adequate, op het leerproces van de aios aangepaste, werkdruk
 • U biedt een goed georganiseerde stage (opvang, introductie, roostering, vervanging)
 • U heeft genoeg tijd en aandacht voor het opleiden van aios
 • Er vindt bij voorkeur ook onderwijs plaats op de stageplaats
 • U bent in staat de aios op verantwoorde wijze te beoordelen
 • U bent bereid te leren op didactisch gebied

CAO van de aios

Aios huisartsgeneeskunde zijn in dienst van een externe stichting, de SBOH, waarmee ze een CAO hebben afgesloten. Aios werken 38 uur per week inclusief verplichte onderwijsdagen, exclusief diensten. De onderwijsdagen zijn altijd op vrijdag. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via huisartsopleiding@amc.nl.

Meer weten?

Alle informatie over de stages in het tweede jaar vindt u in de Stagebrochure.

Aanmelden en solliciteren

Bent u enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op via huisartsopleiding@amc.nl. De aanmelding bestaat uit een (telefonische) kennismaking, bezoek aan de stageplaats en de erkenningsprocedure.