Poliklinische apotheek locatie AMC

Met een recept of vraag na een bezoek aan locatie AMC bent u van harte welkom in de poliklinische apotheek.

  • Heeft de specialist tijdens uw bezoek aan de polikliniek een recept uitgeschreven?
  • Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis en wordt u ontslagen met medicatie?
  • Hebt u een dagbehandeling ondergaan en heeft u medicatie nodig?
  • Bent u op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost geweest en u heeft een recept meegekregen?

Met een recept of vraag bent u van harte welkom in de poliklinische apotheek van het AMC. Zo combineert u in één bezoek de medisch-specialistische zorg en de zorg van de apotheek. Als er vragen of onduidelijkheden zijn over het recept, kunnen wij direct contact opnemen met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.

Kwaliteit en veiligheid

In de apotheek werkt gekwalificeerd personeel, te weten apothekers en gediplomeerde apothekersassistenten. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de apotheek is HKZ gecertificeerd. De poliklinische apotheek zet in op veilig geneesmiddelgebruik en goede voorlichting. Het is ook mogelijk een persoonlijk consult aan te vragen. Hiervoor heeft de apotheek een aparte spreekruimte.

Ons assortiment

Het geneesmiddelen-, verband- en hulpmiddelenassortiment en de services zijn afgestemd op de specialistische behandeling van het AMC. De apotheek biedt ook een uitgebreid assortiment medicijnen die zonder recept verkocht worden (handverkoopgeneesmiddelen). Artikelen die we niet in voorraad hebben, kunnen worden besteld. We kunnen dan met u afspreken dat deze artikelen bij u thuis bezorgd worden. Geneesmiddelen die retour worden gebracht of die over de houdbaarheidsdatum zijn, worden op verantwoorde manier afgevoerd en vernietigd.

Openingstijden en locatie

De poliklinische apotheek is maandag t/m zaterdag geopend van 7.30 tot 23.00 uur, echter op zon-en feestdagen van 9.00 tot 21.00 uur. De apotheek bevindt zich in de Rode Luifel (TKO-110) en is bereikbaar via de tijdelijke hoofdingang (zie routekaartje) . Als u via de roltrap of lift de polikliniek binnenkomt, gaat u meteen rechtsaf. Is ’s avonds de tijdelijke hoofdingang gesloten? Meld u zich dan via de intercom. In de avond en in het weekend werken we als Dienstapotheek en liggen onze tarieven, volgens landelijke afspraken, hoger dan tijdens kantooruren.

Bent u zelf niet in staat om langs te komen, dan kunt u iemand machtigen met het online formulier. De persoon die u machtigt moet wel een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) kunnen tonen en ook wordt u gebeld ter controle.

Van maandag t/m zaterdag van 23.00 tot 7.30 uur, en op zon- en feestdagen van 21.00 tot 9.00 uur kunt u terecht bij de 24-uursapotheek in het OLVG West in Amsterdam (route 01), Jan Tooropstraat 164, Amsterdam, tel. 020-5108826.

Financiële afhandeling

In de meeste gevallen kunnen we de kosten voor uw geneesmiddelen rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar declareren. Als dit niet kan, bent u zelf verantwoordelijk voor betaling. In onze apotheek kunt u uw rekening zelf betalen, maar dan alleen via PIN of creditcard. Om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen garanderen is besloten om geen contant geld meer te accepteren.

Uw gegevens

Om ervoor te zorgen dat uw medicatiegeschiedenis compleet is, vragen wij u het intakeformulier in te vullen. Informatie over allergieën, overgevoeligheden of ziektebeelden ontvangen wij ook graag. Bij uw eigen apotheek kunt u een actueel medicatieoverzicht aanvragen. Het is verstandig om dit altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Met deze gegevens kan de poliklinische apotheek controleren of uw medicijnen veilig samen kunnen worden gebruikt.

Intakeformulier Nederlands

Intake form English

Hebt u geneesmiddelen gehaald bij de poliklinische apotheek, dan krijgt u een medicatieoverzicht mee om uw huisarts en apotheek op de hoogte te brengen. Met uw toestemming informeren wij uw eigen apotheek, huisarts of instelling over de afgeleverde medicatie.

Inschrijving

Neem bij uw bezoek aan de apotheek uw verzekerings- en legitimatiebewijs mee. Hiermee kunt u zich laten inschrijven. Indien van toepassing, kan de apotheek de kosten van de geneesmiddelen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. De apotheek zorgt voor een zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking van uw gegevens. Voorwaarden voor levering en betaling (Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden) zijn te vinden op de website van de KNMP (www.knmp.nl).

Privacy

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Uw medisch dossier wordt 10 jaar bewaard en uw medicatiegegevens in de apotheek 15 jaar. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar te bewaren. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, volgens de regels die daarvoor gelden. Die regels liggen vast in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in het Privacystatuut AZUA. Het Privacystatuut ligt ter inzage op de afdeling Patiëntenvoorlichting.

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw behandeling, over de organisatie of over de bejegening door AMC-medewerkers. Als u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, dan kunt u gebruik maken van de klachtenopvang die de afdeling Patiëntenvoorlichting biedt. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder "Klachtenopvang en -behandeling" en de Klachtenregeling Patiёnten AMC op de website van het AMC (www.amc.nl). Als u wilt kunt u daar uw klacht met het webformulier indienen.

Meer informatie Open de patiëntenfolder De Poliklinische apotheek van het AMC

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. Telefonisch: 020-5663677 of per e-mail amcapotheek@amc.nl.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: