Informatie voor zorgprofessionals

Informatie voor zorgprofessionals over de MATCH-Studie.

Doel van de MATCH-studie

Vermoeidheid, somberheid en angst voor terugkeer van kanker zijn veelvoorkomende klachten na kanker. Hiervoor zijn effectieve psychologische behandelingen beschikbaar. We zien echter ook dat deze behandelingen niet bij iedereen even goed werken. Door een nieuwe vorm van de psychologische behandeling aan te bieden, gericht op de specifieke wensen en behoeften van de patiënt is de verwachting dat de behandeling beter zal aansluiten, maar ook effectiever en efficiënter zal zijn.

Inclusiecriteria van deze studie

Voor dit onderzoek zijn in totaal 186 proefpersonen uit Nederland nodig.

Wij zijn op zoek naar patiënten die de curatieve behandeling voor kanker minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar geleden hebben afgerond en die daarnaast:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Last van ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker of somberheid hebben. Deze klachten zorgen voor beperkingen in het dagelijkse leven (bijvoorbeeld in werk of sociale contacten);
 • Ziektevrij zijn;
 • De Nederlandse taal voldoende beheersen om vragenlijsten in te vullen.

Aanmelden van uw patiënt

Als uw patiënt voldoet aan bovenstaande inclusiecriteria, kunt u uw patiënt alvast informeren over de MATCH-studie en vragen om mondelinge toestemming voor het doorsturen van zijn / haar contactgegevens.

Om de contactgegevens door te sturen kunt u gebruik maken van het volgende aanmeldformulier of contact opnemen met het onderzoeksteam (020- 5663622)

Wat betekent meedoen voor de patiënt

Stap 1: Patiënt wordt over de MATCH-studie geïnformeerd

Het onderzoeksteam maakt een afspraak met uw patiënt voor een telefonische voorlichting. Als een patiënt tijdens het voorlichtingsgesprek aan de inclusiecriteria lijkt te voldoen en met het onderzoek mee wil doen, wordt er een informatiepakket opgestuurd met een toestemmingsverklaring.

Stap 2: Patiënt wordt gescreend

Na het ontvangen van een getekende toestemmingsverklaring gaat het onderzoeksteam na of uw patiënt voldoet aan alle inclusiecriteria. Hiervoor stuurt het onderzoeksteam uw patiënt een aantal vragenlijsten toe en vraagt het onderzoeksteam informatie op bij de behandelend arts.

Stap 3: Patiënt doet met de studie mee.

Als uw patiënt aan de gestelde criteria van de studie voldoet, kan hij / zij deelnemen aan het onderzoek en krijgt de patiënt een psychologische behandeling voor de klacht die op hem / haar van toepassing is.

Stap 4: Patiënt wordt gerandomiseerd en volgt behandeling

Via loting wordt uw patiënt ingedeeld in de controlegroep of in de interventiegroep.

De controlegroep krijgt een evidence-based psychologische behandeling; de interventiegroep krijgt een nieuwe vorm van deze behandeling.

Deelnemende centra

Dit onderzoek is opgezet door het Amsterdam UMC, locatie AMC en wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers en psychologen in verschillende ziekenhuizen en een psycho-oncologisch centrum. Centra die meedoen zijn:

 • Amsterdam UMC, beide locaties
 • Flevoziekenhuis
 • Helen Dowling Instituut (HDI)
 • Ziekenhuis Amstelland
 • LUMC

MATCH-studie in de publiciteit

Voor het tijdschrift Psychosociale Oncologie van de NVPO zijn wij geïnterviewd voor de rubriek ‘Interventie uitgelicht’. Nieuwsgierig naar het resultaat? Het interview kan je hier terug lezen. 

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

  Feestdagen

  Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer