Vasculitiscentrum

Het Vasculitiscentrum is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend expertisecentrum voor patiënten met vasculitis. Binnen dit centrum wordt hoogcomplexe, multidisciplinaire zorg geleverd en gecoördineerd voor patiënten met vasculitis.

Vasculitis is een ontstekingsproces van de bloedvaten die vaak leidt tot afsluiting van de vaten. De symptomen komen enerzijds voort uit de ontstekingsreactie, zoals koorts, malaise en vermagering, anderzijds uit de gevolgen van de vaatafsluiting, waarbij verschillende organen betrokken kunnen zijn. Vasculitis is een zeldzame aandoening.

Ik heb een afspraak op:

Aandoening