Hyperbare zuurstoftherapie betreft het onder verhoogde atmosferische druk (in een recompressiekamer) ademen van 100% zuurstof. Het is een geïndiceerde en vergoede behandeling bij de volgende indicaties:

Acute indicaties: decompressieziekte bij duikers, arteriële gasembolieën (zowel bij duikers als ten gevolge van medisch handelen), koolmonoxide intoxicatie, necrotiserende wekedeleninfecties, crush letsels en andere acute weke dele ischemie.

Niet-acute indicaties: diabetische ulcera, (osteo)radionecrose, radiatiecystitis, proctitis en enteritis, chronische therapierefractaire osteomyelitis.

Onze hyperbare kamer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar om patiënten (inclusief beademde patiënten) te behandelen en de enige in Nederland waar beademde (geïntubeerde) patiënten ook behandeld kunnen worden. Voor verwijzers zijn de hyperbaar geneeskundigen te allen tijde telefonisch bereikbaar voor overleg. Bij een mogelijke spoedindicatie voor hyperbare zuurstoftherapie verzoeken wij u onverwijld contact op te nemen via de nummers hiernaast. Patiënten met een indicatie (zie ZiN Standpunt hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) | Standpunt | Zorginstituut Nederland voor vergoede zorg) voor hyperbare zuurstoftherapie kunnen via hun behandelend arts verwezen worden.

De compressiekamer van hyperbare geneeskunde
Hyperbare geneeskunde
phone
+31(0)20 566 4500

Buiten kantoortijd zijn wij te bereiken via het centrale nummer 020 566 9111

Verwijzen naar hyperbare geneeskunde

Mijn Dossier

Longcovid en hyperbare geneeskunde

Hyperbare geneeskunde is recent veel in het nieuws gebracht als mogelijke therapie voor mensen die nog gevolgen ondervinden van longcovid. Amsterdam UMC is op dit moment drukdoende om een onderzoek op te starten om de gevolgen van longcovid te verlichten of te verhelpen middels hyperbare geneeskunde. Helaas kunnen wij op dit moment nog geen hyperbare geneeskundige behandelingen aanbieden aan longcovidpatiënten. Zodra dit verandert, maken wij dit (ook hier) bekend.

Ik heb een afspraak op: