Hyperbare zuurstoftherapie betreft het onder verhoogde atmosferische druk (in een recompressiekamer) ademen van 100% zuurstof. Het is een geïndiceerde en vergoede behandeling bij de volgende indicaties:

Acute indicaties: decompressieziekte bij duikers, arteriële gasembolieën (zowel bij duikers als ten gevolge van medisch handelen), koolmonoxide intoxicatie, necrotiserende wekedeleninfecties, crush letsels en andere acute weke dele ischemie.

Niet-acute indicaties: diabetische ulcera, (osteo)radionecrose, radiatiecystitis, proctitis en enteritis, chronische therapierefractaire osteomyelitis.

Onze hyperbare kamer is de enige in Nederland waar 24 uur per dag, 7 dagen per week patiënten (inclusief beademde patiënten) behandeld kunnen worden. Voor verwijzers zijn de hyperbaar geneeskundigen te allen tijde telefonisch bereikbaar voor overleg. Bij een mogelijke spoedindicatie voor hyperbare zuurstoftherapie verzoeken wij u onverwijld contact op te nemen via de nummers hiernaast. Patiënten met een indicatie voor hyperbare zuurstoftherapie kunnen via hun behandelend arts verwezen worden.

De compressiekamer van hyperbare geneeskunde
Hyperbare geneeskunde
phone
+31(0)20 566 4500

Buiten kantoortijd zijn wij te bereiken via het centrale nummer 020 566 9111

Mijn Dossier

Ik heb een afspraak op: