Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Speciaal opgeleide GIOCA oncologie-verpleegkundigen

Informatie over onze GIOCA oncologie-verpleegkundigen.

Bij expertisecentrum GIOCA verlenen we oncologische topzorg die we volledig op u toespitsen. Dit komt natuurlijk mede door onze speciaal opgeleide GIOCA-verpleegkundigen.

De spin in het web

De GIOCA-verpleegkundigen zorgen onder andere voor uw afspraken met de specialisten en onderzoekers. Hierdoor verloopt de zorg uitstekend. Ook nemen zij volop tijd en aandacht voor u. Ze zijn de spin in het web van alle medische disciplines.

Elke GIOCA-verpleegkundige heeft een eigen specialisme; HCC (hepatocellulair), CRC (colorectaal), OES (oesophagus) of HPB (hepaticopancreaticobiliair). Zij zijn daarom als team uitstekend op de hoogte van alle relevante informatie en onderzoeken per ziektebeeld. Zo kunnen ze u handige tips en adviezen geven.

Persoonlijke en duidelijke communicatie

De GIOCA-verpleegkundigen staan voor duidelijke communicatie, ook na het bezoek aan expertisecentrum GIOCA. Ze begeleiden u, beantwoorden uw vragen, en luisteren vooral naar uw verhaal. Welke problemen ervaart u in uw leven en hoe is het gesteld met uw conditie? U kunt het de verpleegkundige vertellen.

Tijdens uw bezoek aan expertisecentrum GIOCA is de GIOCA-verpleegkundige uw vaste aanspreekpunt. Als u tijdens de GIOCA-dag vragen heeft, stelt u deze dan gerust. Ook na uw bezoek kunt u met uw vragen bij de GIOCA-verpleegkundige terecht. De verpleegkundigen kunnen u voorlichting geven over onder andere:

  • uw bezoek aan het GIOCA;
  • het diagnostisch onderzoek;
  • de aandoening;
  • medicatie en medicijngebruik;
  • verschillende behandelingen;
  • vermoeidheidsklachten;
  • opname in het AMC;
  • patiëntenverenigingen;
  • psychosociale begeleiding.

Extra ondersteuning door gastheer of gastvrouw

Gastvrouwen en gastheren zorgen op bij Expertisecentrum GIOCA voor extra ondersteuning. Op de GIOCA-dag ontvangt de gastheer of gastvrouw u met een kopje thee of koffie. Ook begeleiden zij u naar uw afspraken en onderzoeken elders in het ziekenhuis, zodat u direct op de juiste plek bent.