Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychische stoornissen met somatische co-morbiditeit

Patiënten met zowel lichamelijke aandoeningen als psychiatrische klachten kunnen niet altijd terecht op een reguliere medische afdeling. Ze kunnen daar bijvoorbeeld weglopen van de afdeling, agressief worden of heel angstig raken. Op psychiatrische afdelingen ontbreekt juist vaak de mogelijkheid om somatische zorg te bieden. Gelukkig is er voor deze patiënten de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van het AMC, die speciaal is ingericht voor patiënten met somatische én psychiatrische ziektebeelden.

De MPU vormt een functionele eenheid met de Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD). Verwijzingen van patiënten door een somatisch behandelaar binnen het AMC verlopen in principe altijd via de PCD, die een eerste beoordeling doet en een indicatie voor de MPU stelt. Voor  overplaatsing naar de afdeling wordt de patiënt  eerst door een verpleegkundige (en eventueel en arts-assistent/psychiater) van de MPU bezocht om de zorgbehoefte in kaart te brengen.

Kliniek Psychiatrie
020 891 3883
Mijn Dossier