Diagnostiek: tussenschot in de baarmoeder verwijderen?

TRUST-studie - het is onduidelijk of het verwijderen van een tussenschot in de baarmoeder de kans op een zwangerschap vergroot. Op dit moment wordt deze ingreep niet standaard verricht, omdat er onvoldoende bewijs is dat het effectief is en er onvoldoende bekend is over de risico’s voor een volgende zwangerschap. Er zijn vrouwen die met een tussenschot in de baarmoeder zwanger worden en bevallen, zonder behandeld te zijn. In het belang van patiënten zal onderzocht worden of opereren zinvol is of overbodig is en alleen risico’s met zich meebrengt.

Het onderzoek heeft als doel na te gaan of operatief verwijderen van het tussenschot in de baarmoeder zinvol is. Alleen door bij een groep vrouwen door loting te bepalen wie geopereerd wordt, kan na geruime tijd vastgesteld worden of in de geopereerde groep meer kinderen geboren worden. Het lot bepaalt of u wel of niet geopereerd wordt.

Indien u besluit mee te doen zal er allereerst vastgesteld worden of u daadwerkelijk een tussenschot in de baarmoeder heeft. Er zal een röntgenfoto (HSG) van de baarmoeder gemaakt worden en er zal met een camera in de baarmoederholte gekeken worden (hysteroscopie) om deze te beoordelen.

Als blijkt dat u een tussenschot in de baarmoeder heeft, zal loting bepalen of u al dan niet operatieve verwijdering van dit tussenschot zult ondergaan. Dit gebeurt onder algehele narcose.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de Trust-studie op hun website.