Meedoen aan onderzoek

Van veel bestaande behandelingen is niet goed bekend of ze werkelijk helpen. Ook is vaak niet bekend hoe behandelingen die veel worden toegepast zich ten opzichte van elkaar verhouden: Hoe goed werkt de ene behandeling ten opzichte van de andere behandeling? Welke behandeling geeft de minste complicaties? Dat zoeken we dan uit, zorgevaluatie heet dat.

Deelname aan zorgevaluatie leidt tot waardevolle en onmisbare informatie. Wij vragen u daarom vriendelijk om deel te nemen aan lopende zorgevaluaties en onderzoeken in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Mochten er op enig moment vragen zijn, aarzel dan niet om deze aan uw arts te stellen. Op www.zorgevaluatienederland.nl vindt u informatie.

Hieronder vindt u informatie over de lopende zorgevaluaties. U kunt ook de eerdere zorgevaluatie's/onderzoeken bekijken.

ANDES-studie (onderzoek naar mentaal welzijn)  

Als het na een tijd niet lukt om zwanger te worden, kan dit hevige emoties en gevoelens oproepen. Vanuit het Amsterdam UMC doen wij onderzoek naar mentaal welzijn tijdens het behandeltraject van vrouwen met en zonder PCOS. Middels de ANDES-studie willen wij onderzoeken of en bij welke groep vrouwen behoefte is aan extra hulp en aandacht voor mentaal welzijn. Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld.  

Bent u vrouw en onder behandeling bij een voortplantingskliniek? Dan willen wij u graag vragen deze vragenlijst in te vullen via onderstaande link. Dit duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. 

Link naar de vragenlijst: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/917291?lang=nl 

Meedoen is vrijwillig. Er zijn voor u geen specifieke voordelen verbonden aan deelname aan het onderzoek. Door uw deelname helpt u de zorg voor vrouwen tijdens behandeltrajecten in de voortplantingskliniek te verbeteren. Er is geen vergoeding voor deelname.  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Mail dan naar andess@amsterdamumc.nl.  

Gegevens zwangerschap en bevalling

U bent zwanger geworden na onderzoek of behandeling in het
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Om een goede kwaliteit van zorg te
kunnen waarborgen is het voor ons van belang om te weten hoe de zwangerschap is
afgelopen. Tevens verplicht het ministerie van VWS ons in algemene termen te
rapporteren over de zorg die wij leveren.

Daarom vragen wij u om dit formulier in te vullen: Vragenlijst
afloop zwangerschap kind
. U kunt het formulier openen door op de link te
klikken en dan het bestand te downloaden en opslaan. Na invullen kunt het bestand dan via mijn dossier uploaden zodat het in uw dossier toegevoegd wordt. Lees hier op welke twee manieren u dit kunt doen.

Informatie over deelname aan studie naar de lange termijn gezondheid van IVF-kinderen

Amsterdam UMC, locatie AMC doet mee aan een landelijke studie naar de lange termijn gezondheid van kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie [IVF] en intracytoplasmatische sperma injectie [ICSI]) van moeders die zijn behandeld in de periode 1983-2010. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over academische ontwikkeling, diabetes, astma en overlijden, welke verzameld worden door koppeling met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke lange termijn gevolgen op de gezondheid van kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen.

De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Meer informatie kunt u vinden op: www.omega-onderzoek.nl

Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij Prof. dr. Mariëtte Goddijn via M.Goddijn@amsterdamumc.nl

IVF bij endometriose: welke voorbehandeling?

COPIE STUDIE - Deze evaluatie is van toepassing voor uw "verse" IVF of ICSI behandeling bij ernstige endometriose en vergelijkt twee verschillende behandelingen voor vrouwen met endometriose bij IVF/ICSI. Het doel is om uit te zoeken of gebruik van de anticonceptiepil voorafgaand aan een IVF of ICSI behandeling tot evenveel zwangerschappen leidt als een behandeling met Lucrin®. Vrouwen die deelnemen zullen worden toegewezen aan de groep Lucrin® of de groep anticonceptiepil. Deelnemers wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen om klachten van endometriose op te volgen. Informatie via de artsonderzoeker op afspraak. Hier staat de Nederlandse informatiebrief.

IVF: cryo-embryo in welke natuurlijke cyclus?

ANTARCTICA 2 studie - 2. Deze zorgevaluatie is van toepassing als er tijdens uw IVF of ICSI behandeling één of meerdere embryo’s worden ingevroren (cryo-embryo’s). Cryo embryo’s worden in het baarmoederslijm geplaatst als het slijm ontvankelijk is voor innesteling. Dit is afhankelijk van het moment van de eisprong van de vrouw . Er zijn twee methoden om de dag van uw eisprong te bepalen: met LH testen de natuurlijke eisprong volgen of met echo’s en een injectie een kunstmatige eisprong opwekken. Er is geen risico verbonden aan deelname aan het onderzoek, beide methoden worden landelijk toegepast en geven goede zwangerschapskansen. Hoe die kansen zich precies tot elkaar verhouden, is doel van het onderzoek. Hierbij kijken we ook hoe tevreden vrouwen zijn en in welke mate ze hun partner kunnen betrekken bij de behandeling. U kunt 1 cryo-cyclus meedoen.
Informatie via de researchmedewerker bij het CVV. Hier staat de Nederlandse folder (link), English, French.

  Algemene informatie op de website www.zorgevaluatienederland.nl/antarctica-2.

   IVF: embryo plaatsing dag 3 of dag 5?

   TOF studie - Deze zorgevaluatie is van toepassing bij IVF of ICSI behandeling. Embryo’s kunnen op verschillende dagen na de eicelpunctie in de baarmoeder geplaatst worden. Het doel van de zorgevaluatie is om te onderzoeken of een embryo het beste in de baarmoeder geplaatst kan worden op dag 3 na de eicelpunctie of op dag 5 na de eicelpunctie.
   Informatie via de researchmedewerker bij het CVV. Hier staat de Nederlandse folder (link) en de Engelse folder (link).

    Algemene informatie op de website https://www.zorgevaluatienederland.nl/evaluations/tof

     IVF: welke kweekvloeistof?

     MEDIUM2. Tijdens een IVF behandeling worden eicellen, zaadcellen en embryo’s in het laboratorium bewaard in een kweekvloeistof. Een vorig onderzoek door diverse Nederlandse IVF centra (MEDIUM1) heeft uitgewezen dat er inderdaad verschillen in zwangerschapsresultaten kunnen bestaan en dat de groei van de baby anders kan verlopen wanneer 2 verschillende kweekvloeistoffen werden vergeleken. Om dit verder te onderzoeken zijn we nu dit onderzoek (MEDIUM2) gestart, waarin we de IVF resultaten gaan vergelijken na gebruik van twee andere kweekvloeistoffen die in de Nederlandse IVF-centra veel gebruikt worden. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van IVF resultaten na het gebruik van twee verschillende kweekvloeistoffen die in Nederland veelvuldig worden gebruikt.

     Meer informatie

     Meer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website www.zorgevaluatienederland.nl/medium2

     Onderzoeksfase: pijnverlichting bij röntgenonderzoek van de eileider?
     VICTORY studie - Dit onderzoek is alleen van toepassing als er tijdens de onderzoeksfase een indicatie is voor röntgenonderzoek naar de doorgankelijkheid van de eileider. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of het gebruik van Virtual Reality (VR) leidt tot een pijnverlichting. Dit is een speciaal ontworpen apparaat dat op uw hoofd gezet wordt. Als u besluit mee te doen aan dit onderzoek, wordt u willekeurig toegewezen aan een van de twee groepen: standaardzorg (pijnstillingsadviezen) of standaardzorg (pijnstillingsadviezen) in combinatie met Virtual Reality.
     Informatie via de researchmedewerker bij het CVV. Hier staat de Nederlandse folder (link) of Engelse folder (link).
     Restmateriaal en gegevens (Biobank Reproduction and Development -BRAD)

     Wat is restmateriaal?
     Restmateriaal is lichaamsmateriaal dat overblijft uit vruchtbaarheidsonderzoek of behandeling of een studie. Het wordt restmateriaal genoemd omdat het overblijft en wordt weggegooid.

     Wat is een biobank?
     Een biobank is bewaarplek voor lichaamsmateriaal en bijbehorende medische gegevens waarmee in de toekomst onderzoek kan worden gedaan.

     Biobank Reproduction and Development (BRAD)
     Materiaal en medische gegevens opgeslagen in de Biobank Reproduction And Development restmateriaal zullen gebruikt worden om onderzoek te doen naar het verbeteren van de behandeling en zorg aan paren met een zwangerschapswens. Materiaal dat wordt opgeslagen is restmateriaal zoals bijvoorbeeld rest-eicellen, rest-zaadcellen en rest- embryo's. Het materiaal kan zowel van u afkomstig zijn of van u en uw partner samen (zoals zwangerschapsweefsel). Wij vragen voor beide soorten materiaal om uw aparte toestemming.

     Uw toestemming
     Als u deelneemt aan de biobank, stemt u hiermee tevens in dat wij met uw materiaal onderzoek gaan doen. Voor embryo’s en foetaal materiaal uit zwangerschapsweefsel (gemeenschappelijk materiaal) is toestemming van beide biologische ouders nodig. Uitsluitend voor onderzoek met geslachtscellen, embryo’s en foetaal materiaal uit
     zwangerschapsweefsel moet bovendien toestemming gevraagd worden aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel wordt niet opnieuw uw toestemming gevraagd.

     Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan de research medewerkers bij het centrum voor voortplantingsgeneeskunde. Stuur een bericht via mijn dossier.

     Rest-studie (geen nieuwe deelname)

     Reststudie - het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) van het AMC verricht al jaren wetenschappelijk onderzoek naar onvruchtbaarheid met als doel de kans op zwangerschap voor patiënten met vruchtbaarheidsproblemen te verhogen. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd met behulp van resteicellen, restzaadcellen en restembryo's. Het wetenschappelijk onderzoek met resteicellen, restzaadcellen en restembryo's is gebundeld in drie onderzoekslijnen: eicelkwaliteit, zaadcelkwaliteit en embryokwaliteit. 

     In de onderzoekslijn eicelkwaliteit wordt onderzocht wat kwalitatief goede eicellen zijn en welke factoren hierop van invloed zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het effect van toenemende leeftijd op de eiwitten en de genetische samenstelling van eicellen. In de onderzoekslijn zaadcelkwaliteit wordt gekeken naar de verschillen tussen goed en slecht zaad. Het doel is om de oorzaak van mannelijke onvruchtbaarheid te achterhalen. Het doel van de onderzoekslijn embryokwaliteit is om te bepalen wat een kwalitatief goed embryo is zodat de beste embryo’s geselecteerd kunnen worden voor terugplaatsing. Er wordt o.a. gekeken naar de genetische samenstelling van cellen in restembryo’s en naar welke factoren deze samenstelling positief of negatief beïnvloeden.

     De patiënten die gevraagd zijn voor deelname kunnen de uitgebreide brochure 'Onderzoek resteicellen, restzaadcellen en restembryo's' downloaden. Vanaf April 2019 worden patienten gevraagd hun restmateriaal op te slaan in de opvolgende studie: de'biobank reproduction and developtment' (BRAD). Er worden geen patienten meer gevraagd voor de 'rest-studie' zoals hierboven beschreven.

     Corona-maatregelen

     We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

     Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

     Feestdagen

     Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer