KID niet altijd meer vergoed uit basisverzekering

De afgelopen decennia werd Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID) vergoed vanuit het basispakket. Recent is duidelijk geworden dat alleenstaande of lesbische vrouwen die via KID zwanger willen worden, geen recht meer hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) en de zorgverzekeraars zijn van mening dat de behandelingen niet meer vergoed moeten worden vanwege het ontbreken van een medische noodzaak, zoals een verminderde vruchtbaarheid. Zie hierbij het persbericht van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Op 13-3-2019 is bekend geworden dat de minister een overgangsregeling voor 2019 heeft ingesteld. Zie hier het nieuwsbericht en de Kamerbrief over vergoeding kunstmatige inseminatie met donorzaad. Dit betekent dat de zorgadministratie locatie AMC voor uw behandeling met donorsperma in 2019 geen voorschotbetaling meer vereist.

Uiteraard betreuren ook wij deze gang van zaken. De NVOG (beroepsgroep) blijft actief om deze zorg alsnog gefinancierd te krijgen. 

Met vriendelijke groet mede namens de zorgadministratie AMC,

Team Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

De patiëntenvereniging is een petitie gestart. U kunt deze petitie tekenen. 
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de minister. U kunt de antwoorden lezen.

Veelgestelde vragen

Ik heb een voorschot betaald, wanneer krijg ik dit teruggestort?
Per 13-03-2019 is bekend geworden dat er een tijdelijke overgangsregeling (2019) is vastgesteld. De zorgadministratie van locatie AMC en afdeling debiteuren zullen via de website laten weten wanneer uw betaalde voorschot wordt teruggestort.
Ik heb een voorschot overgemaakt, hoe weet ik dat de betaling gelukt is?

Na ontvangst van uw betaling op de AMC rekening, stuurt de financiele administratie (afdeling debiteuren) van locatie AMC een ontvangstbevestiging naar het CVV. Zij kunnen u niet direct of rechtstreeks of automatisch berichten op dit moment. De financiele administratie werkt alleen op weekdagen. Zodra wij de ontvangstbevestiging van hen binnen hebben sturen wij het naar u door via een "mijn dossier" bericht.

Het is afhankelijk van uw bank, hoe lang het duurt voordat u de bevestiging ontvangt. Dit duurt gemiddeld tot 4 werkdagen.

Noot: eerder meldden wij u dat uw emailadres in de betalingomschrijving ook nodig was; dit blijkt niet mogelijk en is ook niet meer nodig.

Noot: de Code DS8, uw patientnummer (MDN) en type behandeling in uw betalingsomschrijving is noodzakelijk om uw betaling te kunnen identificeren. Zie folder.

Wat zijn de kosten van IVF?

De kosten van IVF zijn circa € 3.009,26 voor 1 verse behandeling: IVF-behandeling Fase 1-2-3-4 € 2.162,26 en Gonadotrofines (indicatief, uitgaande van 12 dagen 225 EH Fostimon) € 847,00

De kosten van ICSI zijn circa € 3.302,75 voor 1 verse behandeling: ICSI-behandeling Fase 1-2-3-4 € 2.455,75 en Gonadotrofines (indicatief, uitgaande van 12 dagen 225 EH Fostimon) €847,00

Het bedrag per keer is exclusief het donorsperma (indien spermabank). Meer informatie in de folder tarieven en betaling.

Indien u niet zwanger bent en u heeft ingevroren embryo's dan zijn de kosten ongeacht of het IVF of ICSI was:
Plaatsen van ingevroren en ontdooid embryo (cryo-behandeling) Monitoring, labfase met of zonder plaatsing € 490,17

Ik moet een voorschot betaling doen, hoe doe ik dat?

Zie defolder tarieven en betaling voor tarieven en rekeningnummer AMC. Vergeet niet het betalingskenmerk goed in te vullen! Als u uw email adres toevoegd, dan krijgt na enkele dagen een betalingsbevestiging

Voorbeeld betalingskenmerk (gescheiden door spatie's) :
DS8  Uw MDN nummer type behandeling

Let op: de Code DS8 is nodig om aan te geven dat het om een behandeling bij het CVV gaat. Het is niet mogelijk speciale leestekens te gebruiken; een spatie tussen de code, uw MDN nummer en type behandeling (bv ICI, IUI, IVF, ICSI, cryo) is voldoende.

Zodra het voorschot binnen en verwerkt is, kunnen wij uw behandeling inplannen.

Ik wil geen risico lopen om de behandeling zelf te moeten betalen, wat moet ik doen?

Vanaf 4 maart 2019 informeert het AMC alle vrouwen die zich aanmelden voor een ICI of IUI behandeling (ELM) of voor ICI of IUI (LH test) via de bij u bekende links op de website bij aanmelden behandeling. Daarnaast hangt er informatie in de echokamers en in de wachtkamer. Vrouwen op de wachtlijst worden geinformeerd. Vrouwen ingepland voor IVF zijn geinformeerd per (digitale) brief (mijn dossier).

Uw behandeling doorgang vinden, maar alleen als u zich realiseert dat de kosten voor uzelf zijn. De factuur wordt over enkele maanden naar uw huisadres gestuurd. Mocht u dit risico niet willen lopen, dan adviseren wij u de behandeling voorlopig te staken in afwachting van meer informatie.

Valt uw eerste dag laatste menstruatie (ICI, IUI, IUI-MOH) op 1-3-2019 of later, dan verwachten de financiele afdeling van het AMC een voorschotbetaling voordat uw behandeling (inseminatie) kan doorgaan. Moet er een nieuwe behandeling moeten worden in gepland, dan geldt hetzelfde.

Heeft u een aanvullend pakket? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zie aparte FAQ.

Ik ben bezig met een behandeling, wat kan ik doen?

Heeft u een aanvullend pakket? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zie FAQ Ik heb een aanvullende verzekering.

Heeft u geen aanvullend pakket of kan uw verzekeraar u vanuit een aanvullend pakket niet tegemoet komen? Beslis of u de kosten voor deze behandeling zelf wil/kunt dragen.

Zo ja, zie de overige FAQ wat de kosten voor ICI en IUI en IVF en Cryo-behandeling bij benadering zijn. U ontvangt de factuur thuis na afloop van uw behandeling. Voor volgende behandelingen moet u eerst een voorschot betalen aan het ziekenhuis voordat de behandeling ingepland wordt.

Zo nee, dan adviseren wij u uw behandeling te staken tot er meer informatie beschikbaar komt. Wanneer dit is, is nog onbekend.

Ik heb een aanvullende verzekering, wat kan ik doen?

Mocht u een aanvullende verzekering hebben, dan kunt u zelf overleggen met uw zorgverzekeraar. Mochten zij voor u vergoeden vanuit het aanvullend pakket, dan betaalt u een voorschot ter grootte van uw behandeling aan het AMC en de factuur gaat achteraf naar uw huisadres. U declareert de factuur achteraf zelf bij uw zorgverzekering. Meer informatie in de folder tarieven en betaling.

De zorgadministratie wil graag een schriftelijk bewijs in uw dossier hebben dat uw zorgverzekeraar vanuit een aanvullend pakket akkoord is. Dan kan uw reeds geplande behandeling doorgaan. Bij voorkeur stuurt u ons een bericht via "mijn dossier" via www.mijnamcvumcdossier.nl en stuurt deze brief van uw zorgverzekering als bijlage mee. Bij vervolgbehandelingen betaald u eerst een voorschot voordat wij uw behandeling kunnen inplannen.

Wanneer mag ik wel aanspraak maken op basisverzekering?
Het is aan de beroepsgroep om een medische indicatie vast te stellen wanneer alleenstaande vrouwen of lesbische vrouwen aanspraak mogen maken op de basisverzekering. Dit is niet aan uw verzekeraar. Momenteel werkt de beroepsgroep aan een indicatie lijst. Op dit moment kunnen wij nog geen informatie hierover geven. Zodra deze indicatie's bekend wordt zullen wij dit publiceren op de website.
Wat zijn de kosten van ICI?
De kosten van Intra Cervicale Inseminatie (ICI) zijn 565,92 euro per keer. Het bedrag per keer is exclusief het donorsperma (indien spermabank). Het bedrag per keer is inclusief pregnyl of clomid indien van toepassing
Meer informatie in de folder tarieven en betaling.
Wat zijn de kosten van IUI?

De kosten van IUI zijn € 841,32 per keer. Het bedrag per keer is exclusief het donorsperma (indien spermabank). Het bedrag per keer is inclusief pregnyl of clomid, maar exclusief gonadotrofines (Fostimon, Merifert of Ovaleap). Voor deze dure medicatie moet u apart betalen afhankelijk wat de poliklinische apotheek AMC aan u heeft afgeleverd.
Meer informatie in de folder tarieven en betaling.

Waar kan ik de petitie tekenen?

Er is een petitie tegen het besluit van Zorginstituut Nederland en de minister gestart. U kunt deze petitie tekenen. De petitie wordt gesteund door Meer dan Gewenst, NVOG, COC Nederland en Bam-mam.