Kunstmatige Inseminatie Donorsperma (KID)

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een zwangerschap door middel van intra cervicale inseminatie met donorzaad (ICI-D) ook wel KID (kunstmatige inseminatie met donorzaad) genoemd. Het centrum voor voortplantingsgeneeskunde heeft een eigen donorenbestand. U kunt hiervoor alleen in aanmerking komen indien u nog géén behandeling met donorsperma heeft gehad in een andere kliniek.

Voor aanmelding en werkwijze verwijzen wij u naar de Patiënteninformatie “Inseminatie met sperma van een spermabankdonor (KID)” en "Informatie over inseminatie met een eigen donor"

Eigen bijdrage/Kosten KID met KID spermabankdonor 
De KID wordt gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar en een deel moet u zelf bijdragen. De eigen bijdragen betreffen de kosten die gemaakt worden om donoren te werven, reiskostenvergoeding voor de donoren en het beheer van het sperma (invriezen, bewaren en de uitgifte). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door het College Tarieven Gezondheidszorg vastgesteld.

Per 1 juli 2014 gelden de volgende bedragen:

Per ICI (per inseminatie):100 euro

Per IUI (per inseminatie): 200 euro

IVF/ICSI behandeling (per punctie waarbij eicelllen worden bevrucht): 200 euro

Deze kosten kunt u niet verhalen op uw verzekering. De kosten van de consulten worden wel vergoed.

Hoe meld ik me aan?

Indien u wordt verwezen in verband met KID, dan vragen wij u deze vragenlijst in te vullen:

    De ingevulde vragenlijst kunt u samen met de verwijsbrief mailen naar cvv@amc.nl.