Over Health Informatics

De master Health Informatics is een antwoord op de groeiende vraag naar deeltijdopleidingen en cursussen om zorgprofessionals te kunnen opleiden op het gebied van health informatics.

Health informatics is een interdisciplinair werkveld met het doel om wetenschappelijke kennis ten aanzien van informatiekundige methoden te vergroten, problemen in de zorg op te lossen en beslissingen te nemen om de gezondheidszorg te verbeteren. Het belangrijkste middel hiervoor is het effectief gebruik van biomedische gegevens, informatie en kennis met behulp van ICT. 

Denk aan elektronische patiëntendossiers, thuisrevalidatieprogramma’s via internet of het gebruik van beslissingsondersteuning bij het voorschrijven van medicatie. Artsen, staffunctionarissen, verpleegkundigen en paramedici, maar ook professionals werkzaam in commerciële zorgICT bedrijven worden opgeleid om een brugfunctie in de praktijk te kunnen vervullen tussen zorgverleners en ICT. Een professional met een Health Informatics master kan de wensen en behoeften op het gebied van medische informatievoorziening binnen zorginstellingen vertalen naar het ICT-domein. Hiermee kunnen zij selecties, de inrichting en implementaties van nieuwe ICT-innovaties mede voorbereiden en begeleiden, en ICT-innovaties op hun geschiktheid beoordelen, o.a. voor het bevorderen van de kwaliteit en efficiëntie van zorg, (patiënt)veiligheid en hergebruik van gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties en medisch wetenschappelijk onderzoek. Daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie gebeurt vervolgens door IT-specialisten.

Voor wie?

Professionals in de zorg, onder wie artsen, staffunctionarissen, verpleegkundigen en paramedici, met minimaal 2 jaar werkervaring. Lees hier meer over de toelatingseisen.

Hoe?

U volgt het onderwijs geheel online. U verwerft kennis en vaardigheden door middel van kennisclips, literatuur, zelfstudie, opdrachten, online werkgroepen, online colleges, quizzen en feedback van docenten. De opdrachten worden zowel individueel als in groepsverband uitgevoerd. Hoewel u door het e-learning-concept flexibel bent bij het volgen van het onderwijs, gelden er voor een aantal weken deadlines voor het inleveren van de opdrachten. Bekijk hier het gehele curriculum.

Accreditatie

De masteropleiding is sinds 2016 erkend door de NVAO als een volwaardige universitaire 'kopstudie' aan de Universiteit van Amsterdam en leidt tot de internationaal erkende titel Master of Science (MSc). De individuele modules zijn ABAN geaccrediteerd.

Online voorlichtingsbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren wij een aantal online voorlichtingsbijeenkomsten. Wij informeren u tijdens deze bijeeenkomsten uitgebreid over de inhoud van de studie en u krijgt volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Als u belangstelling heeft om naar één van deze bijeenkomsten te komen dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar healthinformatics@amsterdamumc.nl

Data

- dinsdag 4 juni van 12.00 - 13.00 uur (online)

- woendag 19 juni om 19.00 - 20.00 uur (online)